Звіт директора

 

 

ЗВІТ

директора за 2022 – 2023 навчальний рік

Вітаю колектив ліцею із завершенням 2022-2023 навчального року та з початком нового 2023-2024 навчального року.

Навчальний заклад працює в дуже складних умовах. Для всіх  все змінилося 24.02.2022 року. Нам потрібно було швидко адаптуватися в роботі, обставини вимагали від нас швидких рішень, реагувань. Пріоритетом роботи від 24 лютого стало збереження життя учнів, працівників; особливо тих, хто ще залишається на окупованих територіях. Ми з вами справилися з такими складними завданнями в умовах дистанційного формату навчання. Ми з вами доказали ще раз, що наш колектив – це професіонали своєї справи, які можуть адаптуватися до будь-яких умов та сумлінно виконувати свої посадові обов’язки. Ще раз хочу подякувати всім учасникам навчального процесу, які незважаючи на обставини, продовжували робити свою справу - навчати дітей, передавати їм свої знання, уміння та навички.

Навчально-виробнича діяльність

Вся діяльність ліцею і адміністрації у 2022-2023 н. р. проводилася в повній відповідності з річним планом і планом внутрішньоліцейного контролю.

Професійне навчання

Зміст навчально-виробничого процесу та його терміни за професіями визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками кадрів на основі Типових навчальних планів і програм за Державним стандартом ПТО.

Контроль за навчально-виробничою діяльністю здійснюється керівником ліцею, заступником директора з НВР, старшим майстром та методистом за графіком, затвердженим керівником.

Професійна-практична підготовка залежить від правильної організації виробничого навчання в майстернях ліцею, матеріального забезпечення та чіткої організації для покращення матеріально-технічної бази та життєдіяльності ліцею.

 

Загальноосвітня підготовка

Пріоритетними напрямками роботи навчальної частини

у 2022 -2023 навчальному році стали:

 • створення умов для розвитку творчої особистості учнів, участь здобувачів освіти у творчих предметних конкурсах, олімпіадах;
 • виховання конкурентоспроможних громадян, що призведе до підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • впровадження національно-патріотичного виховання на уроках викладачів загальноосвітніх дисциплін враховуючи умови військового стану в країні;
 • втілення новітніх педагогічних технологій у навчальний процес, дистанційної освіти зокрема;
 • забезпечення принципів особистісно-зорієнтованої освіти.

Реалізація цих напрямків здійснювалася шляхом проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, контролю за виконанням навчальних планів і програм, практичної частини програми.

Аналіз роботи викладачів загальноосвітніх предметів проводився в різних напрямках: в розрізі груп, предметів та звітів викладачів суспільно-гуманітарного і природничо-математичного циклу про атестацію навчальних досягнень учнів.

Порівнюючи якісні показники успішності учнів із загальноосвітньої підготовки у розрізі предметів з базових предметів:

 • 2021-2022 н. р. – 23,12%, - 2022-2023 н.р. – 28,1%  спостерігаємо, що у цьому навчальному році НДУ підвищилися на 4,98 %.  

Кількість учнів, що навчаються на початковому рівні – 91 чол. (23%);  на середньому рівні –196 (49%); на достатньому рівні - 104 (26%); на високому рівні – 8 (2%).

Показники високого і достатнього рівнів по циклам :

 • природничо-математичний (20,1%);
 • суспільно-гуманітарний  (35,1%).

В цілому рівень навчальних досягнень учнів із загальноосвітніх предметів доводить про необхідність:

 • роботи з перегляду форм і методів викладання предметів для ефективності навчання, індивідуальної роботи з учнями через проведення консультацій (особливо предметів, що виводяться на ЗНО) та проведення предметних гуртків, налагодження системи оцінювання знань, умінь та навичок учнів на кожному уроці;
 • створення умов для продуктивної творчої співпраці напрямку «учень – викладач – класний керівник – майстер в/н» –  і в зворотному зв’язку щодо підвищення НДУ, здійснення ефективного контролю щодо відвідування учнями навчальних занять;
 • здійснення самоаналізу своєї викладацької діяльності із розробкою дієвих заходів щодо ліквідації недоліків в знаннях учнів;
 • продовження роботи по створенню власних блогів (сайтів) з метою пропагування власних педагогічних надбань;
 • посилення видавничої діяльності викладачів з метою поширення передового педагогічного досвіду;
 • активізації роботи методичних комісій як координаційно-організаційного центру циклових напрямків.

Навчально-методична робота

Ключовими підрозділами методичної роботи в ліцеї залишаються циклові комісії, яких в ліцеї 6 та Школи педагогічної майстерності.

Знайомству педагогів ліцею з передовим перспективним досвідом сприяла участь викладачів, майстрів ліцею в роботі творчих груп, засіданнях методичних секцій, заходах Всеукраїнського та обласного рівнів.

Демонстрацією плідної роботи викладачів та їх учнів є їх участь в обласних оглядах-конкурсах.

Однак у роботі є певні недоліки:

 • недостатньо поповнюється база електронних посібників з предметів та професій;
 • не всі педпрацівники залучені до висвітлення досвіду в педагогічній та методичній пресі;
 • результати обласних учнівських конкурсів свідчать, що не всі педагоги добросовісно відносяться до підготовки учнів до конкурсів та олімпіад;
 • не на достатньому рівні працювали методичні комісії як центри підвищення фахового рівня педагогів.

 

Виховна робота

Відповідно до плану роботи ліцею педагогічний колектив упродовж 2022-2023 навчального року створював сприятливі умови для поліпшення рівня виховного процесу.

В ліцеї працюють спортивні секції та гуртки онлайн.

Про результативність виховної роботи свідчать призові місця в конкурсах (класний керівник 321 групи Решетько Т.О., викладачі Барановська Ю.В., Снєгур Л.А. тощо).

Гуртожиток тимчасово не працює зважаючи на безпекову ситуацію.

 

Фізичне виховання

Одним з головних завдань у роботі педагогічного колективу є захист та збереження здоров’я учнів.

Наші спортсмени брали активну участь в усіх обласних та районних змаганнях, де досягли успіхів.

 

За 2022- 2023 н.р. рік практичним психологом Богдановою В.В. була виконана наступна робота:

Для відновлення надання психологічних послуг у період воєнного стану практичним психологом та соціальним педагогом було створено групи у месенджерах, індивідуальні сайти для надання просвітницької інформації щодо збереження психічного здоров’я у важкі часи. Індивідуальне консультування відбувалося у месенджерах або за допомогою дзвінків/смс.

1. Проведено індивідуальних консультаційних бесід з тем:

 • Про збереження емоційного стану під час війни ––77 звернень;
 • Міжособистісні взаємини –– 53 звернення;
 • Проблеми у відносинах з батьками –– 35 звернень;
 • Труднощі у навчанні –– 19 звернень;
 • Шляхи підвищення мотивації до навчання –– 22 звернення;
 • Профілактика шкідливих звичок –– 21 звернення;
 • Взаємовідносини вчитель-учень –– 3 звернення;
 • Негативні роздуми, нав’язливі думки –– 7 звернень;
 • Самовдосконалення, розвиток здібностей ––  11 звернень;
 • Труднощі у вихованні дитини –– 27 звернень;
 • Адаптація дитини до нових умов ––28 звернень.

2. Проведено діагностику з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів, групова психодіагностика:

 • визначення суїцидальних намірів –– 6 груп;
 • шкала депресії Бека–– 5 груп;
 • визначення стилю поведінки у конфліктній ситуації –– 6 груп.

Індивідуальна психодіагностика –– 55 осіб.

3. Проведено корекційну роботу

Індивідуальна:

 • "Розвиток емпатійних здібностей" –– 25 звернень;
 • "Запобігання вживанню алкоголю та наркотичних речовин" –– 19 звернень;
 • "Як подолати паніку? Техніки заземлення" –– 75 звернень;
 • "Розвиток комунікативних здібностей" –– 24 звернення;
 • "Подолання тривожності" –– 72 звернення;

 

Групова:

 • «Кольоровий світ душі» –– 5 груп;
 • «Правила безпеки під час війни» –– 6 груп;
 • «Перетвори себе» –– 3 групи;
 • За корекційною програмою «Життя –– найвища цінність» –– 2 спеціально сформовані міні групи.

Проведено профілактику щодо попередження відхилень

 • у психофізичному розвитку та становлення особистості – 27 консультацій;
 • міжособистісних стосунках – 75 консультацій;
 • запобігання конфліктним ситуаціям та непорозумінням під час дистанційного навчання – 35 консультацій.

Надано консультативно-методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання учнів: майстри – 5 звернень, вчителі – 9 звернень, батькам – 55 звернень.

Підготовлено просвітницькі матеріали для сайту з тем: «Психологічні поради для підлітків під час війни», «Важливі навички в період стресу», «Як вчителям розпочати навчальний процес?», «Окремо з дітей-переселенців? Чи робити змішані класи?», «Професійне вигорання», Асоціативний тест для самовиконання –– «Прогулянка», «Психологічна допомога батькам під час війни», «Як допомогти дитині повернутися до навчання –– 5 простих кроків», «Що робити з почуттям провини?», «Що робити коли приходить горе?, «Як вберегти себе від емоційного виснаження», «Стоп слова. Що не слід казати тим, хто постраждав від війни», « 5 ефективних інструментів, щоб дати раду стресові».

 

4. Превентивне виховання:

 • «Стоп булінг. Не будь спостерігачем» –– 4 групи;
 • «Щоденні корисні звички як запорука психічного благополуччя» –– 4 групи;
 • «Інформаційна гігієна під час війни» –– 5 груп;
 • «Тайм-менеджмент у навчанні в період  війни» –– 3 групи.

Пройдено навчання та отримано сертифікати за курсами: «Попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів» - 30 годин, «Практичні навички подолання стресу» - 10 годин, «Базова психологічна допомога в умовах війни», «Ефективна педагогічна комунікація за допомогою соціонічних функцій», «Психосоціальна підтримка дітям» - 10 годин, «Психосоціальна підтримка дорослих» - 10 годин, «Організація послуг психічного здоров’я та психосоціальної підтримки» - 30 годин.

Проблема, над якою працює соціальний педагог – це:

«Формування духовної, творчої, соціально-активної, всебічно розвиненої особистості з комплексом життєвих позицій і цінностей».

Соціальний педагог покликаний об’єднати зусилля сім’ї, навчального закладу, громадськості для надання допомоги учням. Освітлення душі особистості, підготовка її до життя, професійної мобільності та сприяння швидкій адаптації до змін і розвитку в освітній, соціальній, культурній, політичній сферах – ці напрями є своєрідною основою, на якій базується діяльність соціального педагога.

Діагностичний напрямок: Вивчення та оцінювання за допомогою методик, анкетувань, опитувальників, тестів особливостей діяльності особистості, мікроколективу в цілому, прогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на особистість чи групу.

На початок навчального року 2022-2023 було прийнято на навчання 1 дитину-сироту, який має статус повного державного забезпечення.

Профілактичний напрямок

 1. Постійна соціально-психологічна підтримка в інтернет ресурсах учнів, дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх батьків.
 2. Знакова подія для ліцею - це співпраця та участь вчителів та учнів на інтернет платформах  Zoom, Google Meet.
 3. Співпраця вчитель-учень в Молодіжній програмі “Уроки лідерства”.
 4. Соціально-психологічна підтримка учнів в групі Вайбер “Соціально- психологічна допомога” - 54 учасників. Це діагностичні та мотиваційні тести, опитувальники, відео підтримки та безпеки життя, інформація по протидії “Кібербулінгу”, “Самоцінність”, “Уроки з мінної безпеки”.
 5. Формування банку даних учнів «групи ризику» та учнів різних пільгових категорій та постійне його оновлення.
 6. Постійна співпраця та надання інформації про місцезнаходження учнів ліцею та учнів з незахищених верств населення з НМЦ ПТО, Службою у справах дітей ОДА, Херсонською обласною прокуратурою щодо грошових виплат дітям-сиротам.
 7. Участь в методичних заходах від Управління освіти і науки ОДА.
 8. Участь в навчальному семінарі від Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”.
 9. Участь у семінарі у форматі “Мікрофон по колу” від НМЦ ПТО для соціальних педагогів за темою ”Формування готовності учасників освітнього процесу до взаємодії зі здобувачами освіти з особливими освітніми проблемами в умовах інклюзивної освіти”.
 10. Участь у вебінарі від Приватного вищого навчального закладу “Інститут психології і підприємництва” за темою” Ефективна педагогічна комунікація за допомогою соціонічних функцій”.
 11. Участь та отримання сертифікату у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів “Соціально психологічні технології розвитку особистості”.

Самоосвіта

Упродовж навчального року соціальний педагог підвищувала свою професійність та знання з психології особистості, а саме:

 • Співпраця з порталом “Всеосвіта”;
 • Навчання в учбовому комплексі мережі інтернет “Prometheus” та отримання сертифікату - уроки з “Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям”;  навчання на курсі “Травматичний досвід і ПТСР”.

Просвітницька робота лідерів учнівського самоврядування:

 1. Виховні години у групах.
 2. Реклама національних «гарячих ліній» та ознайомлення з алгоритмом дій у випадку булінгу.

У рамках профорієнтації провели: 20 шкіл – відеопрезентації, тренінги, бесіди, 18 шкіл –  онлайн-семінари, інформаційні години (відеопрезентації).

На електронні адреси інших шкіл міста Херсона та області був відправлений профорієнтаційний матеріал.

Господарська діяльність

За період 2022-2023 навчальний рік в ліцеї спрямована на ліквідацію руйнувань, спричинених постійними обстрілами міста Херсона та будівель ліцею.

Фінансова діяльність

Заклад знаходиться на території підвищеної небезпеки і навчання проводиться онлайн, тому за період з вересня 2022 року по вересень 2023 року в закладі не надавалися платні послуги.

За цей же період благодійних внесків у грошовій формі не надходило.

Від Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації у грудні 2022 року безкоштовно отримано:

 • Ноутбук 2 шт. на суму 18760 грн.

За звітний період заклад утримувався за рахунок фінансування освітньої субвенції та бюджету міста Херсон. Кошти спрямовані тільки на виплату заробітної плати, виплату стипендії, компенсаційні виплати учням із числа дітей – сиріт та на оплату комунальних послуг.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Всі сьогоднішні досягнення ліцею стали можливими завдяки нашому чудовому колективу, який працює в дуже складних умовах (збройна агресія російської федерації проти України, окупація міста Херсона та його деокупація, постійні обстріли міста, влучання у будівлю ліцею та гуртожитку).

Дякую всім за сумлінну працю. Бажаю міцного здоров’я, енергії та невтомної наснаги на освітянській ниві під МИРНИМ небом України!

Директор ліцею                                      Юрій НОВОСАД