Електрозварник на автомат-машинах, електрозвар.руч.зв.Електрозварник на автомат-машинах, електрозвар.руч.зв.

Електрозварник на автомат-машинах, електрозвар.


Кваліфікаційна характеристика

Професія: Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація: ІІ-ІV розгляд

 

Повинен знати:Без имени-1

Будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує;властивості і призначення зварювальних матеріалів;основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які  зварює, і заходи щодо їх запобігання; установлення режимів зварювання за даними параметрами; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмам


             Повинен уміти:

 Без имени-2 Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона середньої складності положеннях зварного шва апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей; виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання; наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли; обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції; раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;виконувати виробничі (експлуатації) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами та механізмами.