Новини

13 Вересня 2023

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти запрошуємо Вас 28 вересня 2023 року об 11:00 до участі у Всеукраїнський науково-практичній інтернет-конференції: «Інноваційні технології при підготовці фахівців ...

  1600600

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні друзі!
Керівники, педагоги, роботодавці і ключові стейкголдери!
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти запрошуємо Вас 28 вересня 2023 року об 11:00 до участі у Всеукраїнський науково-практичній інтернет-конференції: «Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України».

Мета проведення заходу: обговорення сучасних організаційно-методичних засад упровадження та реалізації інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців агропромислового комплексу для задоволення повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки в Україні.
Організатори заходу: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.
Формат заходу: Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.
До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти, методисти обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, здобувачі освіти, роботодавці та ключові стейкголдери.
Тематичні напрями інтернет-конференції:
1. Традиції та інновації в підготовці фахівців агропромислового комплексу.
2. Науково-методичний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців сфери агропромислового комплексу: виклики, тенденції, повоєнні перспективи.
3. Методика формування загальних та фахових компетентностей здобувачів освіти закладів професійної та фахової передвищої освіти.
4. Розвиток творчості здобувачів освіти в позааудиторній роботі закладів освіти.
5. Інклюзивне навчання фахівців сфери агропромислового комплексу.
6. Упровадження практичних кейсів в освітні (освітньо-професійні) програми підготовки фахівців агропромислового комплексу.
7. Організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти.
8. Екологічна освіта в системі підготовки фахівців агропромислового комплексу для задоволення повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки в Україні.
Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції просимо до 26 вересня 2023 року:

 пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/pRcG6DMPfztDLchs9

 надіслати текст доповіді та презентаційні матеріали (за умови виступу).

 надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів конференції (за наявності).

Доповіді, презентаційні матеріали та тези необхідно надсилати за електронною адресою: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript з поміткою: «До участі в Е-конференції».
Робота конференції передбачає проведення пленарного засідання в режимі онлайн за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86381790973?pwd=V3JlUnR2RGFUWGZ5blpURXNTQlFNQT09
Ідентифікатор конференції: 863 8179 0973
Код доступу: 658557
Загальний доступ до перегляду запису Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції буде відкрито на офіційному ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtube.com/live/e7Q4YrHFDU8
Підсумки проведення заходу: за результатами інтернет-конференції буде видано електронний збірник матеріалів. Учасники Е-конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом із Е-збірником матеріалів на зазначену в реєстраційних відомостях про авторів електронну адресу.
Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції. ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ: Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники мають подати українською мовою на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм. Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом. Далі – текст доповіді із посиланнями на використані літературні джерела. Список літератури – подається за потреби у кінці доповіді та оформляється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015
Приклад:
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ
Петренко С. П., викладач професійно-теоретичної підготовки Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква Київської обл.)
Текст доповіді
Список літератури (за необхідності)
Додатки (за необхідності)
Організаційний комітет:
Голова організаційного комітету:
Вікторія СИДОРЕНКО, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка.
Заступник голови організаційного комітету:
Андрій ЄРМОЛЕНКО, заступник директорки з навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат політичних наук, доцент.
Члени організаційного комітету:
Михайло ЖУК, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент;
Олена ЮДЕНКОВА, учений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат педагогічних наук;
Світлана ШЕВЧУК, старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України
Андрій ГЕРЕВЕНКО, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.
Відповідальні за підготовку і проведення інтернет-конференції:
Андрій ЄРМОЛЕНКО, заступник директорки з навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат політичних наук, доцент;
Олена ЮДЕНКОВА, учений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат педагогічних наук;
Михайло ЖУК, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент.
Контакти для координації та взаємодії:
Михайло ЖУК, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент, тел. +380687128205
Андрій ГЕРЕВЕНКО, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України тел. +380505529707; +380961904195
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Фінансова основа проведення заходу: БЕЗКОШТОВНО