Звіт директора

ЗВІТ

  ДИРЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ХЕРСОНСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ  СУДНОБУДІВНИЙ  ЛІЦЕЙ»  

ЗА 2010 – 2015 роки

 

                                                                 «Лідерство – це вміння ефективно 

                                                                  спілкуватися й організовувати людей»

                                                                                                               Ейдер Джон

    Шановні колеги ! Щиро вітаю всіх присутніх з завершенням навчального року.

    У цьому році виповнюється 5 років моєї співпраці з колективом як директора. За умовами контракту, підписаного між мною та Міністерством освіти і науки України у 2010 році я повинен за 2 місяці до закінчення його терміну звітувати перед колективом про те, чого було досягнуто за цей період, чого не встигли і про плани на майбутнє.

    За період роботи в ліцеї з 1978 по 2010 рік я пройшов творчий шлях від майстра виробничого навчання до керівника навчального закладу.

    У своїй роботі впродовж звітного періоду керувався законодавством України, Статутом ліцею, колективним договором, посадовими обов’язками директора ліцею, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника професіонально технічного навчального закладу.

    У своїй діяльності я дотримуюсь послідовності, систематичності і плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально - виховного процесу.

    Наш навчальний заклад атестований, ліцензію видано у 2010 році (серія РД  № 000976).

    Сьогодення визначило три основні завдання для профтехосвіти на сучасному етапі:

 • Забезпечення можливості реалізації конституційного права на отримання професійної кваліфікації відповідно до покликання і здібностей учнів;
 • Задоволення потреб економіки у кваліфікованих та конкурентоспроможних робітниках;
 • Сприяння зайнятості населення у ринкових умовах.

   Перевагою ХПСЛ є те, що ми дотримуємось профільного розвитку. У відповідності з умовами ринкової економіки та потребами народного господарства ліцеєм здійснюються підготовка робітничих кадрів на базі середньої та повної середньої освіти за спеціальностями:

На базі 11 класів

 • Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання. Складальник-добудовник судновий.
 • Електрогазозварник.
 • Верстатник широкого профілю.
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
 • Трубопровідник. Електрозварник ручного зварювання.
 • Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

На базі 9 класів

 •  Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання. Складальник-добудовник судновий.
 •  Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання.
 •  Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів.
 •  Столяр судновий. Верстатник деревообробних верстатів.
 •  Слюсар з ремонту автомобілів. Токар.
 •  Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту автомобілів.

   На період навчання учні забезпечуються: стипендією, харчуванням, гуртожитком. По закінченню навчання учні отримують диплом державного зразка. Час навчання зараховується до трудового стажу.

    Під моїм керівництвом ведеться значна робота у напрямках реалізації стратегічного плану розвитку ліцею на перспективу. За звітний період був розроблений та затверджений стандарт з професії « Трубопровідник судновий. Електрозварник ручного зварювання». У цьому навчальному році закінчена робота по розробці державного стандарту з професії «Складальник корпусів металевих суден».

    У ліцеї створені необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, тому працюємо з Херсонським обласним центром зайнятості. З 2010 по 2014 роки навчання і перекваліфікацію отримали 204 слухача на курсах цільового призначення.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА  РОБОТА

    Професійно-технічна освіта – це реальна можливість здобуття робітничої професії, яка відкриє дорогу в життя кожному. Молодь має можливість обрати професію за власним уподобанням та здібностями.

    Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи ліцею силами учнівського та педагогічного колективів.

     Для організації та здійснення прийому учнів на навчання наказом директора ліцею кожного року створюється приймальна комісія. Комісія розглядає заяви абітурієнтів, вивчає їх соціальний статус, формує особові справи.

    У ліцеї видано наказ про закріплення працівників ліцею за загальноосвітніми школами міста. Затверджений персональний план набору кожному працівнику ліцею. Матеріал з пропаганди робітничих професій друкується в засобах масової інформації і розповсюджується серед населення та випускників шкіл: це реклама на радіо, розповсюдження буклетів на рекламних щитах по місту та області, реклама в місцевих періодичних виданнях, створення рекламних щитів і власного веб-сайту, створено рекламний фільм про діяльність навчального закладу. Щорічно проводиться День відкритих дверей для учнів випускних класів шкіл та їх батьків, екскурсії по навчальному закладу для ознайомлення з навчально-матеріальною базою.

    Прийом учнів до нашого ліцею здійснюється згідно  правилам прийому до ДНЗ «ХПСЛ», розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються та затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.

    Виконуються контрольні показники обсягів державного замовлення та договірні зобов’язання щодо підготовки кваліфікованих робітників для потреб виробництва:2010 – 2011 н.р.  – 452 чол.

                                       2011– 2012 н.р.   - 348 чол.                     

                                       2012 – 2013 н.р.  – 362 чол.

                                       2013 – 2014 н.р.  – 312 чол.

                                       2014 – 2-15 н.р.  – 261 чол.

Випуск:      2010 – 2011 н.р.  – 448 уч.

                    2011 – 2012 н.р.  – 300 уч.

                    2012 – 2013 н.р.  – 383 уч.

                    2013 – 2014 н.р.  – 329 уч.

КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     У ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» станом на 01.06.2015р. працює 190 чол.. З них:

Адміністрація та інженерно-

технічні працівники                     - 35 чол.

Викладачі                                   - 24 чол.

Майстри в/н                                - 31 чол.

Обслуговуючий персонал           - 80 чол.

Сумісники                                    - 2 чол.


АТЕСТАЦІЯ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

 

   Педагогічні працівники ліцею проходять атестацію відповідно до графіку. Атестаційна комісія ліцею проводить атестацію у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930. За звітний період підвищили кваліфікацію 28 педагогічних працівників.

    Якісний склад педагогічних працівників:

відмінник освіти України      - 8 чол.

«викладач-методист»              - 5 чол.

спеціаліст І категорії              - 22 чол.

спеціаліст вищої категорії     - 12 чол.

«старший викладач»               - 4 чол.

майстер в/н І категорії           - 13 чол.

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНА  РОБОТА

    Директор здійснює загальну організацію методичної роботи в професійно-технічному навчальному закладі.

    В організації методичної роботи ДНЗ «ХПСЛ» та її плануванні враховувалися актуальні завдання розвитку системи профтехосвіти.

    Першочерговим завданням при організації методичної роботи в ліцеї є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

    Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу ліцею, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу медпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

    Колектив педагогів ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в загальноліцейній проблемі «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій». З 2012-2013 навчального року педколектив ліцею розпочав працювати над новою методичною проблемою «Підвищення результативності навчально-виховного процесу через вдосконалення педагогічної майстерності, методичної культури та впровадження інноваційних технологій». Тому робота всіх структурних підрозділів: 7 методичних комісій, 4 шкіл, ІМН, педрад, групова та індивідуальна робота була спланована на реалізацію проблемної теми.

    Результати роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів ліцею є їхні призові місця у Всеукраїнських та обласних конкурсах.

2010 – 2011 н.р.

·        Обласний конкурс на кращий електронний навчальний посібник з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

- І та ІІ місця (викладачі Панчук С.О., Шаманська М.М.)

·        Обласний конкурс на кращий електронний навчальний посібник з предмета «Охорона праці» 

- І місце (викладач Снєгур Л.А.).

·        Обласний конкурс серед майстрів в/н на кращий навчальний фільм з професій будівельного напрямку

І місце (майстер в/н Нікуліна Н.М.)

·        Обласний огляд-конкурс на краще КМЗ предмета «Біологія»

- ІІ місце (зав.кабінета Решетько Т.О.)

·        Обласний огляд-конкурс КМЗ кабінету «Спецтехнологія слюсарів з ремонту та обслуговування автомобілів»

- ІІІ місце (майстер в/н Юзипчук В.М.)

·        Обласний конкурс з професії «Верстатник широкого профілю» серед учнів  - ІІІ місце посів учень Черненко Микола (майстер в/н Яворський В.Я.)

 

2011 – 2012 н.р.

·        Обласний конкурс-огляд кабінету «Спецтехнологія електромонтерів»

ІІ місце (викладач Козлов В.Л.)

·        Обласний конкурс-огляд КМЗ предмету «Технічне креслення»

- І місце (викладач Снєгур Л.А.)

·        Обласний конкурс-огляд КМЗ предмету «Інформаційні технології» 

- І місце (викладач Чорна О.М.)

·        Обласний конкурс-огляд кабінету професійно-теоретичної підготовки з професії «Оператор комп’ютерного набору» 

- ІІ місце (викладач Токарєва І.М.)

·        Обласний конкурс з професій «Слюсар з ремонту автомобілів» серед учнів – Гладун Володимир (майстри в/н Воїнов І.В., Халак М.Д.)    та   «Оператор комп’ютерного набору»    - Заверюха Андрій (майстри в/н Токарєва І.М., Чорна О.М.) стали переможцями.

·        Досягненням результативності конкурсів стала перемога учня 318 групи Гладуна Володимира  у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності.

·        В обласному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка учениця 271 групи Ляшенко О. посіла почесне ІІІ призове місце.

2012 – 2013 н.р.

 • Обласний конкурс на кращий художній фотоальбом «Культурні пам’ятки Херсонщини» з предмета «Художня культура»  

          - ІІІ місце (викладачі Яловіцька Н.Д.. Шкотіна І.В., Ярошенко І.В.)

 • Всеукраїнський конкурс ВЕБ-сайтів ПТНЗ  - І в області  і   ІІІ місце в Україні (викладач Чорна О.М.)

 

2013 – 2014 н.р.

·        Обласний конкурс кабінетів математики

- ІІІ місце (вик. Вічна О.В.)

- IV місце (вик.Сердюк Л.М)

·        Обласний конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «Лицювальник-плиточник» 

- ІІ місце (майстер в/н Боговін К.А.)

·        Обласний конкурс інноваційних технологій 

- ІІ місце (викладач Снєгур Л.А.)

·        Обласний конкурс викладачів фізики 

- номінація – фіналіст (викладач Набіт О.М.)

·        Обласний конкурс методичних кабінетів 

- переможець конкурсу (методисти Маслій Н.М., Шостенко Н.О.)

 

    З метою обміну досвідом роботи кожного навчального року проводяться показові уроки. За звітний період їх було проведено  114. Практично всі уроки були проведені з використанням новітніх педагогічних та виробничих технологій і з сучасними технічними засобами.

    Педагоги ліцею йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів ліцею.

    Кращі педагогічні надбання викладачів та майстрів виробничого навчання – це публікації у фахових педагогічних та методичних газетах і журналах.

   Всього за відповідний період було надруковано 23 методичних розробок, статтей, планів уроків, сценаріїв тощо.

   Однією з колективних форм роботи з педагогами – є педагогічна рада. Упродовж 2010 – 2015 років були проведені педагогічні ради, на яких розглядалися основні питання стану викладання за всіма професіями та з предметів: фізика, англійська мова, хімія, світова література, математика; та тематичні педагогічні ради з методичної, виховної роботи.

    За звітний період методичний кабінет був забезпечений сучасною технікою: комп’ютером, принтером, сканером, ноутбуком та мультимедійним проектором. На сьогодні в методичному кабінеті є все  необхідне для проведення масових методичних заходів та індивідуальної роботи педпрацівників, збереження і демонстрації навчально-плануючої документації, методичних матеріалів та рекомендацій, методичної літератури, передплатних видань тощо. Працює постійно діюча виставка методичних напрацювань педагогічного колективу.

    У плані роботи методичного кабінету визначені основні напрямки його діяльності, передбачені заходи, спрямовані на створення довідково-інформаційного фонду методичних матеріалів, організації індивідуальної роботи з викладачами, майстрами виробничого навчання, класними керівниками у підготовці та проведенні уроків та позаурочних заходів.

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

     Невід’ємною складовою формування майбутнього кваліфікованого робітника як повноцінної соціально-свідомої особистості є виховна робота. «Виховання - це багатогранний процес постійного духовного збагачення і оновлення тих, хто виховується, і тих, хто виховує…».

       Виховна робота у навчальному закладі має багато складових, серед яких: робота методичної комісії класних керівників, керівників гуртків, вихователів. Учні ліцею охоплені позакласною роботою; в ліцеї працюють спортивні секції та гуртки:

назва гуртка, секції

ПІБ керівника

години

учасники

Літературно-драматичний

Куртоглу О.І.

56

15

Вокальний гурток

Терещенко Ю.Г.

46

15

Театр-студія «Музичні вітрила»

Медведєва В.В.

44

15

Загально фізична підготовка

Горішний С.Ф.

42

25

Футбол

Стемпковський В.І.

15

20

Волейбол

Унгурян А.К.

15

20

Атлетичний

Пислар А.Б.

18

15

Краєзнавчий

Ласска А.О.

34

15

«За здоровий спосіб життя!»

Ревуцька І.М.

18

15

    У 2015 році літературно-драматичний гурток посів в обласному конкурсі «Мельпоменочка»  ІІ місце.

    З метою розвитку творчих здібностей учнів в ліцеї щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп. До визначних та пам’ятних дат, тематичних тижнів проводяться конкурси стінних газет, плакатів та листівок.

    Організація навчально-виховної роботи в ліцеї впродовж 2010-2015 н.р. здійснюється згідно перспективного та тематичного планування на навчальний рік за такими напрямками:

·        Патріотичне виховання

·        Правове та військово-патріотичне виховання

·        Формування здорового способу життя

·        Естетичне виховання

·        Спортивно-масова робота

·        Організація роботи учнівського самоврядування

·        Захист прав соціально незахищеної групи учнів

·        Робота з батьками

·        Організація роботи з учнями, які проживають у гуртожитку.

Велика увага в ліцеї приділяється патріотичному вихованню: проведені заходи щодо відзначення визначних дат в історії українського народу.

   У ліцеї є музей трудової та бойової слави, який вніс свій внесок у справу виховання підростаючого покоління. Завдяки зав.музеєм Ласскій А.О. за 2010-2015 роки матеріали музею були систематизовано, поповнено новими експонатами. Ласска А.О. приділяє багато уваги проведенню патріотично-виховних заходів, а саме:

2010-2011н.р.

2011-2012н.р

2012-2013н.р

2013-2014н.р

2014-2015н.р

Екскурсій 24

Екскурсій 15

Екскурсій 15

Екскурсій 19

Екскурсій 18

Зустріч  с сином партизанского загону ім. Щорса Казначеєвим В.П.

Зустріч  с сином партизанського загону ім. Щорса Казначеєвим В.П.

Зустріч  с сином партизанського загону ім. Щорса Казначеєвим В.П.

Зустріч  с сином партизанського загону ім. Щорса Казначеєвим В.П.

Зустріч  с сином партизанського загону ім. Щорса Казначеєвим В.П.

Зусріч з

Ветеранами праці та дітьми війни: Сливканич С.В., Мамаєм А.С., Вовченко В.Г., Осиповою В.Е., Євдокимовою Н.І.

Зусріч з

Ветеранами праці та дітьми війни: Сливканич С.В., Мамаєм А.С., Вовченко В.Г.,  ЄвдокимовоюН.І.

Зусріч з

Ветеранами праці та дітьми війни: Сливканич С.В., Мамаєм А.С., Вовченко В.Г., Осиповою В.Е., Евдокимовою Н.І.

Зусріч з

Ветеранами праці та дітьми війни: Сливканич С.В., Мамаєм А.С., Вовченко В.Г., Осиповою В.Е., Евдокимовою Н.І.

Зусріч з

Ветеранами праці та дітьми війни: Сливканич С.В., Мамаєм А.С., Вовченко В.Г., Осиповою В.Е., Евдокимовою Н.І.

Зустріч з воїном- інтернаціоналістом Столяр В.Ф., Ткач А.А.

Зустріч з воїном- інтернаціоналістом Ривкіним В.Ф.

Зустріч з воїном- інтернаціоналістом, письменником Марченко Л.В.

Мітинг-реквієм,

присвячений воїну інтернаці-оналісту Сущ П- 30.01.14

Мітинг, присвячений загиблому в АТО Погрібному О.

 

 

 

 

Зустріч з ветераном ВВ війни,  визволителем м. Херсона  Перетяпком Д.К.

 

 

 

 

Мітинг-реквієм, присвячений відкриттю меморіальної дошки воїну АТО О Гаіцькому.

   За сприяння Ласскій А.О. у 2014 - 2015 році в ліцеї було відкрито меморіальні дошки учню-випускнику, що загинув у Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку та загиблому в зоні АТО колишньому випускнику О. Гаїцькому, який захищав незалежність України. Таким чином, музей сьогодні покликаний бути не лише місцем зберігання, обліку та вивчення експонатів, але й відігравати роль центру духовної культури майбутнього. Вивчення історії рідного краю є тією духовною стежиною, що виховує в учнів почуття громадянина та патріота своєї Вітчизни.

     Доброю традицією нашого ліцею стала участь учнів у волонтерському русі, який очолює викладач хімії Решетько Т.О. Завдяки ентузіазму Тетяни Олександрівни  молодь залучається до доброчинних проектів, надання уваги ветеранам праці, ветеранам ВВв. Учнівська агіт-бригада виступала з  концертами в  дитячому садку № 71, Цюрупинському дитячому будинку для дітей-інвалідів з обмеженими можливостями. (Результати участі волонтерів в акціях були висвітлені на телебаченні, на сторінках нашого сайту, обласному вебінарі).

    У ліцеї працює учнівське самоврядування, яке діє на рівні навчального закладу, сприяє розвитку в учнів самостійності, ініціативи, творчої самореалізації особистості. Створена структура, розроблено положення про учнівську раду. Вищим органом учнівськогг самоврядування є загальні збори учнів ліцею. Керуючим і координуючим органом є Старостат. Щорічно лідери груп та активісти організовують та проводять День самоврядування, який став уже традицією.

    За звітний період у ліцеї створено інформаційне середовище: за ініціативи директора в 2012 році розпочався випуск радіогазети «Ліцейний вісник» (редактор Чорна О.М.), а з березня 2013 року щомісячно випускається ліцейна газета «Молодіжка» (головний редактор Каленчук Т.В.). У цих засобах інформації відображаються важливі події в історії ліцею та в історії держави.

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота в ліцеї проводиться на належному рівні, про що свідчать високі спортивні досягнення   в спартакіаді серед учнів ПТНЗ:

крос

шахи

легка атлетика

волейбол

футбол

2010-2011

2

2

3

5

4

2011-2012

2

5

2

5

2

2012-2013

3

5

5

3

4

2013-2014

3

5

5

3

5

2014-2015

5

5

7

3

7

Щомісяця проводяться відкриті заходи і змагання, які входять до заліку Спартакіади серед учнів ПТНЗ. Цією формою роботи охоплено 600 учнів. Двічі на рік за традицією проводяться Дні здоров’я .

Робота соціально – психологічної служби

Адміністрація ліцею постійно працює над профілактикою правопорушень серед учнів.

   Багато роботи проводиться соціальним педагогом Ревуцькою І. М. в цільному напрямку, в профілактичному, індивідуальному просвітницькому напрямках. Багато років, завдячуючи їй, проходять просвітницькі заходи, профілактично-виховні з проблем, які стосуються здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та ВІЛ/СНІДу в Україні, в рамках програми міжнародного Альянсу «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Україні». З листопада 2011 року в ліцеї запущений просвітницький проект «Я обираю здоровий спосіб життя сьогодні. Завтра буде пізно. Приєднуйся!». Весь цей час в  ліцеї проходять різноманітні зустрічі, тренінги, експрес-тестування, лекції. Навчальний заклад  співпрацює з Обласним центром здоров’я та спортивної медицини, Херсонським обласним благодійним фондом «Мангуст», Херсонським обласним благодійним фондом «Молодь – майбутнє України», підлітковим відділом міжнародної місії АГАПЕ.

   Профілактика правопорушень серед учнів ліцею розглядається як один з найбільш значущих напрямків роботи соціального педагога. В ліцеї ефективно працює Координаційна рада. Створено банк даних підлітків «групи ризику», які знаходяться на внутріліцейному контролі. На засіданнях Ради розглядаються особові справи учнів з девіантною поведінкою, заслуховуються батьки учнів, визначаються першочергові та довготермінові спільні заходи щодо попередження кризових та проблемних ситуацій. Розглядаються також питання стану профілактичної роботи в групах, персональні справи учнів з метою збереження учнівського контингенту. За минулий період п’ятирічної роботи проведено 30 таких засідань, де було розглянуто більше 550 персональних справ. Винесено попередження 115 учням, 325 учням надано випробувальний термін. Проведено профілактична індивідуальна робота більш як з 930 учнями. Велику увагу приділяє учням з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. За останні 5 років роботи в ліцеї пройшли навчання 101 учень даної категорії. 52 сироти отримали диплом. Направлено більше 130 подань в різноманітні служби та органи місцевого врядування, в   Кримінальній міліції з проханням допомогти у вирішенні питань стосовно самих учнів та їх батьків. Ефективно здійснює  посередництво між навчальним закладом, сім’єю, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для нормального розвитку підлітків. Підтримує постійний та тісний зв'язок з адміністрацією та керівниками навчальних груп в питаннях навчання та виховання учнів цих категорій

У 2011 році відбувся конкурс на кращий кабінет соціального педагога, де І місце зайняла Ревуцька І. М.   і отримала диплом І ступеня

    Вихователь ліцею Мозоль Р.В. багато уваги приділяє роботі з учнями пільгових категорій, проводить з ними профілактично-виховну роботу: індивідуальні та групові бесіди, відвідування вдома та спілкування з батьками. Надає допомогу майстрам в/н та класним керівникам проводити виховні заходи. Бере активну участь в профорієнтаційній роботі ліцею.

     У ліцеї функціонує бібліотека з читальною залою, робота якої підпорядкована загальноліцейному плану роботи. Бібліотека здійснює видачу та прийом літератури, оформлення підписки на періодичні видання, знайомство педагогічного колективу з новою літературою. Книжковий фонд бібліотеки на сьогодні становить 26104 примірники. Щороку здійснюється передплата на періодичні видання, витрачаючи на це щороку від 6 до 10 тисяч гривень із спецфонду.      Проблемою роботи нашої бібліотеки є недостатнє забезпечення підручниками  з професійно-теоретичної підготовки, та, на жаль, це проблема не лише нашого навчального закладу, а  всієї системи ПТО. Виходом із такої складаної ситуації може стати підручникотворення, як одна із форм навчально-методичної роботи педагогічних працівників.

    З метою підвищення культури читання в бібліотеці постійно проводились:

·        Огляд нової літератури

·        Виставки книг до ювілейних та знаменних дат

·        Бесіди з учнями

·        Консультації при підготовці матеріалів до доповідей та класних годин

Все це допомагає учням познайомитись з книгами фонду, викликає інтерес до читання.

    Перевагою нашого навчального закладу  є  гуртожиток. Ліцей має свій гуртожиток,  в якому в цьому році проживають 250 учнів, у тому числі дітей-сиріт 34  та 3 із малозабезпечених сімей. У гуртожитку постійно проводяться виховні заходи, щотижневі лінійки.

   Щороку поповнюємо матеріально-технічну базу гуртожитку, але будівлі уже 31 рік і вона потребує капітального ремонту практично всіх приміщень, за 5 років ми частково відремонтували  наш гуртожиток. Багато створено  для умов проживання, але є і багато недоліків: немає серед вихователів, зав.гуртожитком та господарської служби системності та порозуміння у роботі, несвоєчасно оновлюється інформація для проживаючих, не всі вихователі прозоро ведуть облік санітарного стану кімнат гуртожитку.

У ліцеї працює методична комісія класних керівників та вихователів, кредо якої: до успіху – шляхами компетентності. Головою методичної комісії протягом усіх років було обрано викладача вищої категорії, викладача-методиста Решетько Т.О.


Методична робота проводилась згідно планів роботи, була цікава та різноманітна:


2011-2012 н.р.

«Проблеми виховання» - ділова гра для батьків (Ревуцька І.М.);

Доповідь «Ціннісні орієнтири у вихованні», з роздатковим матеріалом для класних керівників   (Решетько Т.О.);

«Як виховувати успішних дітей!» - круглий стіл, активну участь у якому взяли класні керівники Яловіцька  Н.Д., Сердюк Л.М., Панчук С.О., психолог ліцею

2011-2012н.р.

Диспут: «Учнівське самоврядування: проблеми і перспективи» (Божонок В.М., Ревуцька І.М., практичний психолог);

Цікаве відбулось обговорення питання МО «Досягнення і знахідки в роботі класного керівника», які презентували Сердюк Л.М., Ранюк Г.В.

Захід «Проблеми виховання», проведений у формі ділової гри для викладачів (Ревуцька І.М.);

2013-2014

Обласним управлінням проведено цікавий захід для голів МО класних керівників «Школа толерантності – шлях до формування толерантного суспільства». Питанням, яке презентував наш ліцей було «Формування толерантного ставлення в родині» (доповідь та презентація), матеріали, які увійшли в збірку. Готували  ( Решетько Т.О.);

Створено диск Методична скарбничка «Виховні години» (на допомогу класним керівникам);

Диспути, круглі столи, анкетування, лекції, доповіді, обговорення, обмін досвідом та поради такі форми роботи впроваджувались на засіданнях МО класних керівників  упродовж навчального року.

2014-2015н.р.

Щомісяця проводились засідання МО, згідно планів

Обласний вебінар «Виховання гуманізму та патріотизму в учнів ліцею» - доповідь та презентація «Волонтерська діяльність та допомога бійцям АТО» (Решетько Т.О.)

Дуже цікавою була доповідь та презентація «Індивідуальна робота класного керівника з батьками та учнями» (Снєгур Л.А.).

Презентація «Толерантне спілкування викладачів», з тестами на визначення власної толерантності.

Класні керівники ліцею завжди беруть активну участь в засіданнях МО, плідно і творчо працюють з учнями груп та їх батьками. Хочеться виділити таких класних керівників як Сердюк Л.М., Яловіцька Н.Д., Ранюк П.В., Снєгур Л.А., Вічна О.В., Панчук С.А., Бондарчук В.С., З метою покращення організації виховної роботи необхідно:

·                     вдосконалити роботу  учнівського самоврядування

·                     вдосконалити роботу в гуртожитку (в цілому)


ТЕОРЕТИЧНЕ  НАВЧАННЯ

 

   Упродовж 2010-2015 н.р. робота педколективу була спрямована на особистісне зорієнтоване навчання і виховання учнів. За результатами проведеного самоаналізу 75% учнів від загального контингенту навчального закладу отримують повну загальну середню освіту. Для одержання повної загальної середньої освіти в нашому закладі створені всі необхідні умови, враховуються інтереси учнів та їх індивідуальні можливості.

   Навчальні групи укомплектовуються у кількості 28 учнів, здійснюється поділ на підгрупи при вивченні предметів «Інформатика», «Англійська мова».

   Щорічно згідно розкладу проводиться державна підсумкова атестація у випускних групах. Обов’язковими є екзамени з української мови, математики, третій екзамен – відповідно до обраної професії – фізика. Від проходження ДПА жодного учня не звільнили. Державною підсумковою атестацією було охоплено 100% учнів всіх груп.

Якість знань по навчальному закладу по ДПА складає:

у 2010-2011 н.р., річне оцінювання – 19,3%;

у 2011-2012 н.р.; річне оцінювання – 18,9%;

у 2012-2013 н.р., річне оцінювання – 23,4%; 

у 2013-2014 н.р., річне оцінювання – 27,5%;

у 2014-2015 н.р., річне оцінювання – 29,7%.

   Результати проведених ДПА за 2010-2015 н.р. підтверджують об’єктивність визначення рівня НДУ, навчальний матеріал засвоєний учнями з усіх тем навчальних програм, а зміст відповідає загальним державним вимогам з кожного предмета.

   Навчання та виховання учнів у ліцеї здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної роботи.

   Проте викладачам необхідно звернути увагу на ліквідацію прогалин у знаннях та вміннях учнів, виявлених при виконанні контрольних робіт з загальноосвітніх предметів.

З метою покращення якісної загальноосвітньої підготовки учнів необхідно:

- ширше впроваджувати в навчальний процес інноваційні технології;

- забезпечувати навчальні кабінети  загальноосвітніх предметів необхідними матеріалами, оновлювати навчально-матеріальну базу;

- здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня;

- продовжувати впроваджувати професійно спрямований матеріал при викладанні загальноосвітніх предметів;

- працювати з учнями щодо ліквідації прогалин у знаннях з тем, виявлених під час виконання контрольних робіт;

- проводити додаткові заняття з обдарованими дітьми.

Впродовж 2010-2015 н.р. з метою перевірки виконання навчальних планів і програм здійснювалась робота з програмами, поурочно-тематичним плануванням викладачів, співбесіди з ними, вивчення записів у журналах обліку теоретичного навчання, ведення зошитів учнями.

Проведені уроки, а також контрольні, лабораторні та практичні роботи в усіх групах виконані відповідно навчальним програмам.

Форми і види діагностування навчальних досягнень учнів за навчальний семестр, навчальний рік відповідають  вимогам.

З загальноосвітньої підготовки якість НДУ склала:

- у 2010-2011 н.р. – 25,9%,

- у 2011-2012 н.р. – 21,3%;

- у 2012-2013 н.р. – 36,4%;

- у 2013-2014 н.р. – 32,6%;

- у 2014-2015 н.р. – 38,4%.

Кількість учнів, що навчаються на початковому рівні, має тенденцію до зменшення:

- у 2010-2011 н.р. – 6,3%;

- у 2011-2012 н.р. – 10,2%;

- у 2012-2013 н.р. – 8,3%;

- у 2013-2014 н.р. – 11,6%;

- у 2014 – 2015н.р. – 6,1%

 

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ
ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ

 Рівень знань

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 

2014-2015

 

 Високий

3,8 %

1,4 %

4,8 %

3,3 %

4,5 %

Достатній

22,1 %

19,9 %

31,6 %

29,3 %

33,9 %

Середній

67,8 %

68,5 %

55,2 %

55,8 %

55,5 %

Початковий

6,3 %

10,2 %

8,3 %

11,6 %

6,1 %

 

 

 

 

 

 

   Учні ліцею традиційно беруть участь в обласних олімпіадах з різних предметів, в мовно-літературних конкурсах.

   У 2014-2015 н.р. стали призерами обласного фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко».

   У ДНЗ «ХПСЛ» ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку навчально-виховного процесу та в цілому навчального закладу.

   Аналіз результатів внутрішньоліцейного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах та довідках по навчальному закладу.

   Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. У закладі діє єдина загальноліцейна система обліку відвідування учнями занять. За результатами моніторингу адміністрація ліцею приймає певні управлінські рішення щодо конкретних викладачів та учнів. Більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи в цілому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

   Навчальні плани і програми виконуються в повному обсязі, дотримуються єдині вимоги до виконання практичної частини програми.

   Упродовж навчального року творчі групи викладачів зазвичай працюють над реалізацією удосконалення сучасних виробничих технологій у педагогічній діяльності, сучасних комп’ютерних технологій та педагогічних технологій в навчальний процес.

   У 2013-2014 н.р. на базі ліцею проводилось засідання творчої групи викладачів-екологов з питання створення електронного посібника для виконання практичної частини програми. Необхідно відмітити ведучу участь викладача Решетько Т.О.

   В обласних конкурсах з загальноосвітніх предметів (КМЗ, кабінети) викладачі ліцею беруть активну участь, займають призові місця (з математики – Вічна О.В., Сердюк Л.М., з фізики – Набіт О.М., з української літератури – Токарь К.О., з інформатики – Рогоцька Н.Ю., з хімії та біології Решетько Т.О.).

   З метою якісної та плідної участі у предметних конкурсах адміністрацією ліцею надавалися значні кошти для поповнення матеріально-технічної бази кабінетів з загальноосвітньої підготовки, а саме: поновлені меблі, придбані стенди, поновлена комп’ютерна техніка та канцелярія, проведені окремі ремонтні роботи (каб. №11, 22, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 48).

   Поставлених завдань на кожен наступний навчальний рік багато, але колектив має необхідні умови для самореалізації та партнерський стиль керівництва.


НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНИЧА  РОБОТА

     Навчально-виробничий процес у ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і програм, нормативно-правових, навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти.

     Робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників розроблені у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

    У 2015 році наш навчальний заклад взяв участь у розробці Державного стандарту з професії «Трубопровідник судновий» та внесення змін до Державного стандарту з професії «Складальник корпусів металевих суден».

     У робочих навчальних планах визначено перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю та державної атестації.

     Контроль навчальної роботи педагогічних працівників здійснюється керівником ліцею, його заступниками, старшими майстрами і методистами, які вивчають стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, слухачами, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду тощо.

     Контроль за навчально-виробничим процесом здійснюється за графіком, який складається на семестри та затверджується керівником.

     Первинна професійна підготовка здійснюється з 14 професій, 10 з яких – інтегровані. Ліцей забезпечений робочими навчальними планами і програмами з усіх 14 ліцензованих професій.

     Облік навчальної роботи в ліцеї ведеться в журналах теоретичного і виробничого навчання встановленої форми.

    Динаміка навчальних досягнень учнів високого та достатнього рівня з професійно-практичної підготовки вказує на стабільні показники впродовж 5 років з професій «Електрогазозварник», «Слюсар-ремонтник», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання», «Трубопровідник судновий. Електрозварник ручного зварювання».

     Найбільш високі результати учнів з професійно-практичної підготовки з професій «Слюсар з ремонту автомобілів», «Слюсар з ремонту автомобілів. Токар», які підвищилися порівняно з 2010 роком на 6,6%.

     Кількість не атестованих зменшилась за звітний період з 42 учнів до 27.

     За результатами аналізів навчальних досягнень учнів за професіями, які проводяться кожний рік, вивчення стану проведення виробничого навчання в майстернях ліцею та виробничої практики на підприємствах, регулярно готуються накази, результати яких розглядаються на інструктивно-методичних нарадах та педагогічних радах.

 Багато уваги приділяється стану організації виробничої практики на підприємствах, регулярно перевірялася ефективність її проходження з метою визначення дотримання вимог стандартів і детальної програми та правильності й регулярності ведення щоденників виробничої практики.

    75% учнів проходили виробничу практику на підприємствах, які перераховували зароблені кошти на рахунок ліцею. Це такі основні підприємства, як: ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», ТОВ «Механічний завод», АОЗТ «Електромеханічний завод», МКП «Херсонелектротранс», завод «Палада».

     Інші підприємства, в основному, з професій «Слюсар з ремонту автомобілів», «Складальник корпусів металевих суден»  надавали ділові металовідходи, вузли та комплектуючі для проведення виробничого навчання в майстернях ліцею і для обладнання кабінетів.

     Найбільше коштів зароблені учнями з професії «Верстатник широкого профілю» (майстри в/н Яворський В.Я., Куликова Н.О.).

     За рахунок творчих дипломних робіт і зароблених учнями коштів за звітний період проведено значну роботу по модернізації матеріально-технічної бази майстерень по вул. Острівське шосе, 1:

·        в слюсарній майстерні (зав.майстерні майстер в/н Юзипчук В.М.) – косметичний ремонт, виконано нормативні вимоги;

·        в слюсарній майстерні (зав.майстерні майстер в/н Мамчур М.А.) – об лаштовані нові робочі місця, стіни обшиті ламінованою плитою, придбано комп’ютер та програмне забезпечення до нього;

·        в зварювальній майстерні (зав.майстерні майстер в/н Омельченко Б.В.) – замінені колосники на столах, відремонтований витяжний вентилятор, виготовлені 25 ламінованих плакатів з охорони праці;

·        в токарній майстерні (зав.майстерні майстер в/н Долженко М.П.) – стіни обшиті ламінованою плитою, виготовлені ламіновані плакати.

Майстерні по вул.. Гоголя, 14:

·        у верстатній майстерні (зав.майстерні майстер в/н Яворський В.Я.) – перебудовано робоче місце майстра, стіни оздоблені вагонкою, відремонтовані підлога і вікна, встановлений бойлер, придбано комп’ютер;

·        у майстерні слюсарів-ремонтників (зав.майстерні майстер в/н
Демянчук І.В.) – встановлені нові вузли промислового обладнання, придбані інструктивно-технологічні карти і ламіновані плакати;

·        в електромонтажній майстерні (зав.майстерні майстер в/н Цілько П.В.) – проведений капітальний ремонт;

·        в електрозварювальній майстерні (зав.майстерні майстер в/н Ларкін М.К.) – проведено ремонт зварювальних напівавтоматів, трансформаторів, гільйотини, заточного верстата;

  Для виробничих майстерень придбані 2 інверторних напівавтомата для зварювання в середовищі захисних газів та відремонтовано устаткування для аргонно-дугового зварювання.

    За рахунок оплати сільгоспробіт та практики учнів ми мали змогу закупити матеріали для виробничого навчання: метал для зварювальників та токарів, електроди, технологічні гази, металорізальний інструмент, дошки, мастило.

     Виробнича діяльність майстерень повинна бути спрямована на зміцнення комплексно-методичного забезпечення професій.

     Майстрам виробничого навчання необхідно ще допрацювати по таким питанням:

·        для підвищення ефективності уроків виробничого навчання опановувати інноваційні технології виробництва та втілювати їх в навчальний процес;

·        удосконалювати методики використання мультимедійних технологій;

·        підвищувати свій професійний рівень за рахунок стажування на підприємстві, виконання робіт різної кваліфікації самими майстрами і проведення конкурсів професійної майстерності майстрами виробничого навчання;

·        систематично контролювати разом з класними керівниками відвідуваність та успішність учнів для вчасного проведення корекції знань


ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

    З вересня  2010 по травень 2015 року ліцеєм отримано доходів по спеціальному фонду від надання платних послуг населенню на суму  6 607 632 грн., в тому числі вересень-грудень 2010 р. – 667 941 грн.

                                                                               2011 р. – 1 498 885 грн.

                                                                               2012 р. – 1 325 937 грн.

                                                                               2013 р. – 1 435 709 грн.

                                                                               2014 р. – 1 081 966 грн.

                                                                               2015 р. – 597 194 грн.

    За цей же період отримано благодійних внесків на суму  1 577 699 грн., в тому числі: вересень-грудень 2010 р. – 362 360 грн.

                                                   2011 р. – 179 836 грн.

                                                   2012 р. – 296 029 грн.

                                                   2013 р. – 304 969 грн.

                                                   2014 р. – 260 120 грн.

                                                   2015 р. – 100 424 грн.

    Отримані доходи та благодійні внески використані на:

·        оплату праці працівникам, які утримуються за рахунок доходів; матеріальне заохочення та додаткову зарплату викладачам та майстрам в/н від навчання слухачів центру зайнятості та індивідуалістів на суму 4 008 655 грн.

·        придбання продуктів харчування для організацій харчування в їдальні та буфеті на суму 759 052 грн.

·        оплату комунальних послуг на суму 1 410 015 грн.

·        проведено поточних ремонтів в класах, кабінетах, кімнатах гуртожитку, місцях загального користування на суму 146 313 грн.

·        поточний ремонт покрівлі в навчальному корпусі по вул. Тираспільська та майстернях на суму 44 431 грн.

·        капітальний ремонт ганку парадного входу в навчальний корпус на суму 43 000 грн.

·        придбано основних засобів на суму 94 783 грн., а саме:

- вікна ПВХ              - 8 120 грн.

          - комп’ютери 6 шт.  – 38 928 грн.

          - принтери  2 шт.     – 3 580 грн.

          - проектори  2 шт.   – 15 942 грн.

          - підкачуючий насос та 2 лічильники  - 6 115 грн.

          - телевізор                 - 1 000 грн.

          - холодильник          - 2 498 грн.

          - напівавтомати зварювальні  2 шт.     – 8 500 грн.

          - касові апарати 2 шт.   – 10 100грн.

  2 317 733 грн. витрачено на придбання матеріалів, інструментів для навчального процесу, послуги зв’язку, рекламу ліцею, поточний ремонт та обслуговування обладнання, придбання періодичних видань, канцелярських товарів та офісного папіру, миючих та дезінфікуючих засобів, сантехнічні та електроосвітлювальні товари, господарчі товари, бензин та запасні частини, оплату податків, встановлених законодавством України.

    За рахунок економії фонду заробітної плати по загальному фонду працівникам ліцею виплачено:

·        премій до ювілею на суму                                 -  107 802 грн.

·        премій та грошової винагороди на суму          - 1 812 383 грн.   

·        оздоровчих на суму                                                    - 738 071 грн.

·        матеріальної допомоги на суму                                  - 457 129 грн.

 За рахунок економії стипендіального фонду учням ліцею виплачено матеріальної допомоги на суму  923 806 грн.

РЕМОНТНІ  РОБОТИ

 

Навчальний корпус:

·        ремонт парадного ганку з облицюванням сходів керамічною плиткою площею 24 кв.м.

·        ремонт навчальних кабінетів №№ 32, 37, 42, 46, 48;

·        ремонт кабінетів № 12-б (відділ кадрів) та приймальної комісії,  заміна меблів;

·        улаштування плитки на підлозі коридорів І, ІІІ, IV поверхів;

·        ремонт дорожнього покриття біля входу в корпус, а саме: зняття асфальтобетонного покриття та улаштування дорожніх плит;

·        капітальний ремонт туалетів ІІІ, IV-го поверхів із заміною каналізації, сантехніки та керамічної плитки;

·        щороку проводиться поточний ремонт навчального корпусу.

Громадсько-побутовий корпус:

·        Розбирання цегельних перегородок в їдальні та улаштування полегшувальних з гіпсокартону;

·        Ремонт актової зали;

·        Поточний ремонт спортивної зали та роздягальні.

·        Поточний ремонт медичних приміщень та приміщень харчоблоку.

Виробничі майстерні:

·        ремонт підлоги в коридорі на І-му поверсі, а саме: укладено керамзито-бетон;

·        ремонт коридору на ІІ-му поверсі;

·        заміна каналізаційних труб в судноскладальній майстерні;


Гуртожиток:

·        капітальний ремонт ганку, із улаштуванням огорожі, нових сходів та облицювання їх тротуарною плиткою;

·        поточний ремонт приміщення складу. Переобладнання його приміщень під побутову пральню;

·        капітальний ремонт кімнати буфета на І-му поверсі;

·        поточний ремонт душової кімнати гуртожитку; ремонт системи холодного водопостачання;

·        ремонт та фарбування тамбурів, підсобних приміщень, санітарно-технічних вузлів;

·        оновлення меблів в кімнатах учнів;

·        ремонт в 17 кімнатах підвищеного комфорту для учнів;

·        облаштовано кухню, душову кімнату на ІІІ поверсі.

   Щороку навесні в навчальному закладі проводився двохмісячний благоустрій території: ремонт та фарбування лавок, електростовбів, вурн; побілка бордюрів над дорожним полотном, фарбування парканів та в’їздних воріт.

ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ  РОЗВИТКУ  ЛІЦЕЮ

 

  З метою забезпечення  регіональної потреби конкурентоспроможних робітників, створення умов для здобуття громадянами робітничих професій відповідно до інтересів, здібностей, підвищення рівня їх кваліфікації та перепідготовки відповідно до умов виробництва інженерно-педагогічний колектив вважає за необхідне вирішувати проблеми:

1.     Підвищити рівень працевлаштування випускників.

2.     Забезпечити підвищення якісного складу педагогічних працівників.

3.     Забезпечити професії фахівцями високої кваліфікації.

4.     Покращати інформаційно-комунікаційне забезпечення.

5.     Створення комфортних умов в побуті для учнів та працівників ліцею.

6.     Впровадження в навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій.

7.     Сприяння розвитку рівня освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці.

8.     Впровадження дієвої системи внутрішнього контролю за рівнем навчальних досягнень учнів, виявленням прогалин знань, їх узагальнення та прийняття заходів щодо підвищення якості.

9.     Обновлення переліку робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці.

10. Збільшення доходів від практики у навчально-виробничих майстернях та від виробничої практики на підприємствах.

11. Посилити співпрацю із підприємствами замовниками кадрів з метою оновлення матеріально-технічної бази.

12. Співпрацювати із спорідненими навчальними закладами України.

 

     Якісна освіта має бути прогностичною, навчати з випередженням, а також формувати людину, спроможну передбачити й проектувати власне майбутнє.

     Дякую всім за сумлінну працю, бажаю міцного здоров’я, енергії та невтомної наснаги на освітянській ниві.