Новини

11 Листопада 2015

День учнівського самоврядування

 D0 IHVOSm4w

Сьогодні в нашому ліцеї - День учнівського самоврядування

Самоврядування - громадська цінність, метою якої є виховання соціальної активності, гуманістично спрямованої особистості, з високими патріотичними почуттями і національною самосвідомістю.

   Самоврядування в нашому ліцеї- дієвий спосіб поєднання учнівського та педагогічного колективів, що сприяє творчій діяльності дітей та дорослих, а також поєднання теорії та практики у вихованні громадянина демократичного суспільства.

Мета і завдання учнівського самоврядування в нашому ліцеї тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу. Який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

   Учнівським парламентом спільно з адміністрацією ліцея розроблений Статут, який визначає мету, головне завдання та діяльність учнівського самоврядування.

   Планування навчально-виховної діяльності теж здійснюється з урахуванням учнівських запитів і зауважень. Уся позакласна робота побудована на основі інтересів учнів.

Завдання учнівського самоврядування:

 • Формування і розвиток гуманістичночно-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості.
 • участі у розробці плану роботи на новий навчальний рік;
 • підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;
 • забезпечення порядку в ліцеї;
 • організація чергування по школі, в аудіторіях;
 • організація пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • організація роботи із збереженням ліцейного майна;
 • організація роботи із благоустрою території ліцею;
 • контроль за відвідуванням учнями ліцею;
 • заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

   Виходячи з усього сказаного про діючу модель учнівського самоврядування ліцея можна простежити основну мету системи виховання: сприяти самовдосконаленню учнів.

   Діяльність учнів самоврядування спрямована на підвищення якості знань, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи ліцею, організацію позакласної роботи та розвиток ініціативи й творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов’язків.

   З метою більшої ефективності самоврядування ми запровадили двоступеневу структуру - загальноліцейну і класну, - яка має залучити всіх учнів до процесу самоуправління. Загальноліцейну модель управління перенесено на рівень групи, тісний взаємозв’язок органів учнівського самоврядування груп із загальноліцейними, залучення до роботи великої кількості учнів.

   Ефективна організація учнівського самоврядування може відбутися лише за підтримки і допомоги дорослих. Тому в нашому ліцеї співпрацює трикутник: діти - батьки - вчителі. Педагоги - радники ( закріпленні за кожним комітетом ) допомагають органам самоврядування, консультують членів комісії з окремих питань життєдіяльності учнів.

   Класний керівник є радником з певного виду учнівської діяльності в межах групи.

   Справжня учнівська демократія починається з вищого органу самоврядування - загальноліцейної конференції, на якій відкритим голосуванням обирають учнівський парламент, його лідера та вирішують найбільш важливі питання життя в нашому ліцеї -Херсонському професійному суднобудівному ліцеї.

   Крім загальноліцейної конференції керівними та виконавчими органами самоврядування є засідання учнівського парламенту, старостату, збори мешканців гуртожитку та малих ініціативних груп. Існує 7 комітетів, які координують усю навчальну та виховну роботу в ліцеї. Кожен комітет має свій колір - колір веселки.

 • Комітет з питань навчання - червоний колір;
 • Комітет з питань дисципліни і порядку - оранжевий колір;
 • Комітет з питань культури і відпочинку - жовтий колір;
 • Спортивно-масовий комітет - зелений колір;
 • Комітет з питань милосердя - голубий колір;
 • Господарсько-трудовий - синій колір;
 • Комітет з питань інформації - фіолетовий

   Кожен комітет займається певною діяльністю, виконуючи ряд функцій, проте в цілому утворюють єдину і не порушну систему.

   Важливою є постійна участь кожного вихованця в малих ініціативних групах, які мають певне коло обов’язків, вироблених колегіально, з урахуванням потреб ХПСЛ, групи, завдань цього органу. Це допомога відстаючим у навчанні, підготовка навчально-пізнавальних, інтелектуальних ігор, робота з обдарованими дітьми, дбайливе ставлення до майна ліцею, дотримання дисципліни і порядку, розвиток творчих здібностей, умінь та навичок, задоволення інтересів та захоплень учнів.

   Наші учні - волонтери надають допомогу дітям-інвалідам, людям похилого віку, хворим у лікарні, дітям-сиротам та напівсиротам.

   Працюють спортивні секції, групи здоров’я, проводяться різноманітні спортивні ігри, змагання.

   Сьогодні учнівська рада парламенту зібралась на «оперативку». На ній кожен комітет звітує про виконану роботу, підбиваються підсумки діяльності в групах з питань навчання, дисципліни, порядку тощо. Комітет інформації виносить результати успішності, відвідування занять, дисципліни, санітарного стану на стенд.

   Учнівське самоврядування покликано на допомогу, як учням, так і викладачам. Воно є зв’язуючою ланкою між учнівським та педагогічним колективом. Охоплюючи усі сфери діяльності молоді, самоврядування має на меті зробити навчальний процес та дозвілля цікавішим, даючи змогу учням самореалізуватись, виконуючи при цьому виховні функції.

fCJe4vR6Shk  feCZ6nFPR2I

b FyRxPoQzI dfsibQgByT0

EAWKs1QUCRU Uu0zmj-VptE

 

v9TXt m6s1g  xQDV1H6M5yg


xJTaCIrWUG0sKG6eqvwBcY