Новини

10 Жовтня 2015

Увага! Готуємось до виборів Президента учнівського самоврядування, які відбудуться 15 жовтня 2015. Мета і головні завдання учнівського самоврядування

 vosklic znak

Увага!

Готуємось до виборів Президента учнівського самоврядування,

які відбудуться 15 жовтня 2015

 

ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей»

 

У ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» учнівське самоврядування представлене парламентом (Парламентсько-президентська республіка), який працює за основним принципом: «Кожному напряму роботи – свій орган самоврядування»   Профільні комісії утворено для органів роботи з конкретних напрямів.

 

    У нашому ліцеї учні створюють власну «державу» - «Парламентсько-президентську республіку», координаційним центром якої є учнівський парламент.

 

    Основні положенням життєвого устрою «Парламентської республіки» викладено у статуті. Голові парламенту, що обирається щорічно, підпорядковані комісії: «Шефська робота», «Ерудит», «Порядок», «Інформація» та «Дозвілля». Дієвою ланкою парламенту став прес-центр. Його видання, газета «Молодежка», відіграє значну роль у висвітленні важливих подій ліцейського  життя. Дуже важливою ланкою в інформуванні є ліцейський радіовузол «Голос ліцею».

 

    Отже, парламенту підпорядковано п’ять комісій. Кожна працює за певним напрямом. Членами комісії є представники групових колективів, які організовують відповідну роботу з учнями. Системі самоврядування ліцею підпорядкована система самоврядування навчальних груп. Допомогу в налагодженні успішної діяльності комісій надають педагоги – консультанти. Педагоги надають членам комісій допомогу з окремих організаційних питань, обговорюють перспективи подальшої спільної діяльності, допомагають розвивати творчу активність під час занять та в процесі громадської діяльності, критичне мислення, вміння аналізувати, вирішувати конфлікти, ефективно спілкуватися. Колектив педагогів робить все можливе, щоб органи учнівського самоврядування працювали з повною відповідальністю, правами і компетенцією. Завдяки цьому і в міру того, як учні залучаються до серйозних, важливих ліцейських справ, бачать, що їх вирішення великою мірою залежить від внеску кожного, значно зростають ініціатива та активність учнів, відповідальність як за долю ліцею, так і за свою особисто.

    Основним завданням педагогічного керування є:

  •  визначення системи органів колективу і уповноважених осіб з числа учнів;
  • ередача підліткам організаційного досвіду;
  • навчання їх організаторської майстерності;
  • залучення учнів до самоуправлінської діяльності.

    Щомісячно проводяться заняття (навчання лідерів), де учні навчаються організовувати як власну роботу, так і співпрацю з товаришами. Педагоги дозволяють учням самим визначати зміст свого життя, наділяють їх відповідальністю і реальними перевагами у вирішенні ліцейських справ, не зводячи педагогічне керівництво до поодиноких зусиль, а співпрацюючи з учнями, враховують їхнє прагнення до самостійності, бажання виявляти ініціативу. Вирішальну роль тут відіграють організаторські, комунікативні, моральні якості. На заняттях школи діти готуються до самостійної роботи в органах учнівського самоврядування. До активної громадської діяльності залучають найбільш авторитетних лідерів учнівського колективу, що сприяє підвищенню ролі шкільного самоврядування. Реалізується завдання педагогів: виявляти справжніх лідерів учнівського колективу, сприяти висуненню їх до органів самоврядування, формувати у них вміння управляти.

Метою роботи учнівської організації є формування соціальної компетентності учнів, розвиток їхнього   лідерського потенціалу, уміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень.

Головні завдання учнівської організації:

·                   вироблення в учнів організаторських навичок;

·                   розвиток їхньої соціальної компетентності;

·                   формування вмінь налагоджувати взаємодію, співпрацю на принципах партнерства;

·                   виховання у молоді почуття власної причетності до розвитку суспільства, держави;

·                   формування в учнів відповідальності за доручену справу, принциповості, колективізму, самостійності, ініціативності.

У своїй роботі органи учнівського самоврядування дотримуються  принципів демократії, самореалізації, гласності, добровільності, активності, суспільно-корисної діяльності..

Діяльність учнівського самоврядування будується відповідно до нормативно-правової бази:

1.                 Конвенція ООН про права дитини.

2.                 Конституція України.

3.                 Закон України "Про освіту".

4.                 Закон України "Про загальну середню освіту".

5.                 Закон України "Про сприяння становленню та розвитку молоді в Україні".

6.                 Національна доктрина розвитку освіти України.

7.                 Національна концепція громадського виховання.


 

Локальні акти:

1.                 Статут державного навчального закладу "Херсонський професійний суднобудівний ліцей".

2.                 Положення про учнівське самоврядування

3.                 Положення про учнівську виборчу комісію

4.                 Положення про вибори Президента та членів ліцейського парламенту.

5.                 Наказ по ліцею про призначення координаторів органів учнівського самоуправління.

 Найвищим органом учнівського самоврядування в ліцеї є учнівська  конференція. Саме тут починається справжня учнівська демократія. На таку конференцію учні та вчителі збираються двічі на рік (на початку і наприкінці навчального року). Делегатів учнівської конференції обирають на групових зборах. На учнівських конференціях обираються представники до ради ліцею, представники до комісій (на початку року), голови комісій звітують про роботу за навчальний рік.

Функції конференції:

1.                 Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності учнівського колективу на майбутній період.

2.                 Розв'язання питань, пов'язаних з участю учнів в управлінні ліцеєм.

3.                 Обговорення й ухвалення планів спільної роботи органів учнівського самоврядування з педагогами, батьками.

4.                 Формування органів самоврядування учнівського колективу ліцею.

5.                 Вироблення й формування пропозиції учнівського колективу ліцею.

6.                 Висловлення ставлення учнів до нормативних документів, планів та програм їх здійснення.

7.                 Розгляд та затвердження положень, правил, пам'яток, інструкцій, що регулюють внутрішню діяльність учнів у колективі, насамперед роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб.

8.                 Заслуховування звітів та інформації, оцінювання результатів діяльності органів учнівського самоврядування.

Парламент ліцею обирається конференцією делегатів від первинних організацій (груп) терміном на один рік шляхом відкритого голосування. Парламент збирається регулярно протягом звітного періоду. До складу парламенту входять 5 комісій: «Шефська робота», «Ерудит», «Порядок», «Інформація» та «Дозвілля». Рішення парламенту вважаються прийнятими, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 його членів і більшість присутніх  проголосувало "за". За однакової кількості  голосів "за" і "проти" голова Ради  користується правом вирішального голосу.

Функції парламенту

1.                 Звітування про виконану роботу перед конференцією.

2.                 Підготовка і проведення конференцій учнів ліцею.

3.                 У разі необхідності ухвалення рішення про дострокове проведення конференції учнів ліцею.

4.                  Створення у своїй структурі різних комісій і комітетів.

5.                 Координація діяльності всіх органів і об'єднань учнів ліцею.

6.                 На засіданнях обговорення й затвердження планів підготовки та проведення різних заходів.

7.                 Організація самообслуговування учнів, забезпечення дисципліни й порядку у ліцеї.

8.                 Заслуховування звітів про роботу первинних колективів і об'єднань учнів і ухвалення по них необхідних рішень, заслуховування інформації відповідальних осіб щодо виконання рішень парламенту ліцею, прийнятих на попередніх засіданнях.

9.                 Порушення клопотання перед адміністрацією ліцею про заохочення й покарання учнів відповідно до Статуту  ліцею.


 

Старосту групового колективу обирають загально-групові збори з числа учнів-лідерів групи. З них формується старостат, який засідає 3-тій вівторок місяця.

Старостат:

-                    звітує про результати навчально-виховної роботи на групових зборах,  учнівській конференції ліцею, засіданнях старостату та учнівської ради школи;

-                    є безпосереднім зв’язковим між адміністрацією ліцею, колективом групи та класним керівником, майстром виробничого навчання (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учнівської конфедерації, центрів самоврядування).

Вибори президента ліцею.

Вибори президента ліцею відбуваються відповідно до:

-                    Положення про учнівське самоврядування;

-                    Положення про вибори президента ліцейського парламенту та членів ліцейського парламенту;

-                    Положення про учнівську виборчу комісію

Кожен кандидат на посаду президента має зареєструватися у виборчої комісії, написати передвиборчу програму та провести інші агітаційні заходи: листівки, плакати. Кандидати мають пройти випробування дебатами серед кандидатів на посаду президента ліцею, де вони оголошують свою передвиборчу програму, а також мають змогу поставити питання своїм опонентам.

У день виборів учні ліцею отримують виборчі бюлетені, де ставлять відмітки за  одного з кандидатів.

Голоси підраховуються членами виборчої комісії у присутності спостерігачів кандидатів на посаду президента ліцею. Голова учнівської виборчої комісії оголошує підсумки виборів. Президент приступає до своїх обов'язків до своїх обов'язків наступного дня після оголошення результатів виборів на церемонії інавгурації президента ліцею, на якій дає присягу та отримує посвідчення.

 На церемонії інавгурації президент оголошує склад парламенту ліцею, з яким він буде працювати .

Положення

Про учнівське самоврядування

І. Загальні положення

1.   Самоврядування ДНЗ "Херсонський професійний суднобудівний ліцей" (далі Самоврядування) – це реальна здатність учнівської громади самостійно вирішувати всі питання учнівського життя в межах компетентності, визначеної цим Положенням.

2.   У своїй діяльності органи учнівського  самоврядування ліцею керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України,  управління освіти і науки облдержадміністрації, Статутом ліцею та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету учнів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

3.   Самоврядування функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов'язків та захисту їхніх прав і спріяє гармонійному розвиткові особистості  учня, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

4.   Принципи самоврядування:

-                    свідоме ставлення до громадської діяльності;

-                    постійний пошук нових форм функціонування органів самоврядування, форм діяльності самоврядування;

-                    взаємоповага, взаємопідтримка, доброзичливий самоконтроль;

-                    чіткий, збалансований розподіл обов'язків;

-                    доцільність та ефективність роботи;

-                    постійний зв'язок представників органів самоврядування з учнівською громадскістю;

-                    активна співпраця органів самоврядування з адміністрацією, педагогічним колективом, батьками.

5.               Завдання учнівського самоврядування:

-                    демократизація освітнього процесу;

-                    забезпечення й захист прав та інтересів учнів;

-                    забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;

-                    сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності;

-                    організація співробитництва із учнями та студентами інших навчальних закладів та молодежних організацій;

-                    організація більш змістовного, більш багатого та різноманітного життя ліцею;

-                    виховання в учнів почуття відповідальності за покладенні на них обов'язки;

-                    виховування почуття єдності з колективом ліцею;

-                    виховування якості свідомого громадського діяча;

-                    формування якості яскравої особистості, лідера, сприяння більш повному самовираженню і самореалізації учнів.

6.               Структура самоврядування. Самоврядування складається з учнівського Парламенту (надалі - Парламенту), голів комісій,  учнівської виборчої комісії.

7.               Формування учнівського самоврядування.

Учнівська громада ліцею здійснює формування Парламенту та представників комісій під час учнівської конференції. Президент формує учнівську виборчу комісію.

ІІ. Права та обов'язки членів самоврядування

1.                 Права членів самоврядування;

-                    відстоювати та захищати свою честь та гідність, права та свободи:

-                    представляти свій ліцей в громадських організаціях;

-                    свобода думки та слова;

-                    реалізація власних ініціатив, спрямованих на покращення ліцейської демократії та розвитку учнівського самоврядування.

2.                 Обов'язки членів самоврядування:

-                    вести активну роботу в житті ліцею;

-                    бути прикладом для всіх інших;

-                    дорожити своїм авторитетом, довірою товаришів або старших;

-                    з повагою, добротою і щирістю ставитися до всіх працівників ліцею.

3.                 Права учнів:

-                    брати участь у вирішенні найважливіших питань ліцейського життя;

-                    вносити свої пропозиції;

-                    звертатися до членів самоврядування з проблемами, ідеями;

-                    розвивати свої розумові та поповнювати запас знань;

-                    бути обраним президентом або членом парламенту;

-                    право голосу у виборчому процесі президента.

4.                 Обов'язки учнів:

-                    виховувати в собі доброту, чесність, справедливість;

-                    розвивати здібності;

-                    бути гідним;

-                    виконувати рішення й вимоги учнівського самоврядування;

-                    дотримуватися даного положення.

До прав та обов'язків учнів також належать усі права, свободи та обов'язки, передбачені Конституцією України, законами України, Міжнародними документами, ратифікованими Україною.

 

ІІІ. Органи учнівського самоврядування

1.                 Конференція:

-                    вищий орган учнівського самоврядування ліцею;

-                    розглядає й затверджує основні напрями діяльності учнівського колективу на майбутній період;

-                    ухвалює рішення стосовно питань, пов'язаних із участю учнів в управлінні ліцеєм;

-                    обговорює й приймає плани спільної роботи органів учнівського самоврядування з педагогами, батьками;

-                    формує органи самоврядування учнівського колективу ліцею;

-                    виробляє й формує пропозиції учнівського колективу ліцею%

-                    висловлює ставлення учнів до нормативних документів, планів та програм їх здійснення;

-                    розглядає й затверджує положення, правила, пам'ятки, інструкції, що регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі, насамперед роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб;

-                    заслуховує звіти та інформацію, оцінює результати діяльності органів учнівського самоврядування;

-                    рішення про скликання конференції приймає парламент школи.

2.                 Учнівський парламент:

-                    Парламент ліцею є повноважним представником учнівської громади, що приймає обов'язкові для всіх учнів ліцею рішення;

-                    Чергові вибори до парламенту здійснюються  у перший тиждень жовтня щорічно;

-                    Порядок роботи – засідання 1 раз на місяць. Також здійснюються позачергові засідання для вирішення поточних питань.

3.                 Повноваження ліцейського парламенту:

-                    ухвалення рішень у межах своєї компетентності;

-                    винесення пропозицій до адміністрації ліцею;

-                    участь у складанні річного плану роботи ліцею;

-                    координація роботи навчальних груп.

 
 

4.                 Групові збори:

Групові збори є вищим органом учнівського самоврядування первинної організації, на яких:

- обговорюють будь-які питання життєдіяльності колективу і приймають по них необхідні рішення;

- розглядають і затверджують плани позакласних заходів, слухають звіти та інформацію про роботу відповідальних осіб та органів самоврядування свого колективу;

- висловлюють свої пропозиції  щодо покращення навчально-виховного процесу в ліцеї й у групі;

     -  обирають Раду групи строком на один рік, заслуховують звіти про її роботу, дають їм оцінку;

- заслуховують інформацію про виконання рішень попередніх зборів і приймають по них відповідне рішення;

- обирають делегатів на загальношкільну конференцію;

- у рамках своєї компетенції вирішують питання про заохочення та покарання учнів.

5.                 Рада групи

Рада групи є органом самоврядування учнів у групі. Яка:

- забезпечує дисципліну й порядок у своєму колективі, організовує самообслуговування, харчування та чергування учнів;

-  організовує допомогу в навчанні невстигаючим учням;

- готує й проводить групові учнівські збори та інші позакласні заходи;

- слухає звіти та інформацію відповідальних осіб і приймає по них рішення;

- організовує оформлення стіннівки, тощо

- вирішує конфлікти й суперечки між учнями та інше;

- звітує про свою роботу перед зборами первинної організації та перед Парламентом ліцею;

- командир групи (староста) обирається Радою групи терміном на один навчальний рік.

6.                 Президент

-                    Президент ліцею є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

-                    Президент обирається учнями на основі рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні.

-                    Президентом може бути учень, якому виповнилось 14 років, який має добрі результати в навчанні та є активним учасником шкільних справ.

-                    Президент:

Виносить питання на розгляд парламенту;

Скликає чергові засідання шкільного парламенту

Координує діяльність парламентських комісій

Має право "вето" щодо рішень парламенту.

-                    Повноваження президента припиняються в разі: відставки, імпічменту, закінчення ліцею.

7.                 Учнівська виборча комісія (УВК)

-                    Учнівська виборча система – окремий орган самоврядування, покликаний забезпечувати проведення виборів президента учнівського самоврядування ліцею.

-                    УВК представляється учнями ліцею.


Положення про учнівську  виборчу комісію

 

Порядок роботи

1.                 Складання списків виборців.

2.                 Підготовка виборчої дільниці:

-                    столи для виборчої комісії;

-                    скринька для голосування;

-                    підготовка бюлетенів.

3.                 Початок голосування:

-                    чітко за часом (9.00);

-                    продемонструвати представникам кандидатів на посаду президента ліцею порожню скриньку, потім її опечатати;

-                    кожному виборцю надається бюлетень.

4.                 Після закінчення:

-                    сортування бюлетенів: дійсні, недійсні, зіпсовані (недійсними визнаються бюлетені, в яких відмічено 2 і більше кандидатів, зіпсовані – розмальовані, розкреслені)

5.                 дійсні бюлетені підраховуються.

6.                 Підраховуються голоси "за" і "проти" кожного кандидата.

7.                 Після підбиття підсумків голосування заповнюється протокол.

8.                 Голова УВК оголошує результати підсумків виборів.


Положення про вибори президента та членів шкільного парламенту

І. Загальні засади

1.                 Вибори президента ліцею проводяться за принципом виборчого права при таємному голосуванні.

2.                 Вибори президента є рівними: кожен учень має право голосу.

3.                 Голосування є таємним.

4.                 Президент обирається строком на 1 рік.

5.                 Президентом стає той кандидат, який набрав більшість голосів.

            Кандидат, який посів друге місто під час виборів, стає віце-президентом ліцею.

6.                 Президент починає виконувати обов'язки наступного дня після оголошення результатів на церемонії інавгурації президента ліцею.

ІІ Організація та проведення виборів

7.                 Створення виборчої комісії:

            Складання списків виборців.

            Установлення форми виборчого бюлетеня.

            Проведення реєстрації кандидатів у Президенти.

            Установлення результатів виборів та їх оголошення.

ІІІ Передвиборча програма

8.                 Кандидати в президенти мають право вести передвиборчу агітацію:

            випуск газети з власним фото (гаслом);

            написання передвиборчої програми;

            інші агітаційні заходи;

9.                 Під час передвиборчої програми кандидат має право на:

            - відвідування будь-якої групи, у якій проводить агітаційні заходи;

            - проведення агітаційних заходів в позаурочний час і під час перерв.

            За три дні в актовій залі відбуваються дебати серед кандидатів на посаду президента ліцею, де вони оголошують свою передвиборчу програму, а також мають змогу задати питання своїм опонентам. До дебатів запрошуються активи груп.

            10. Оголошення про результати виборів президента відбувається на загальноліцейській лінійці  під час церемонії інавгурації президента ліцею

            11. Президентові та віце-президентові вручається посвідчення.