Дистанційне навчання

Предмет: "Технічне та суднобудівне креслення" для гр.№ 211 професія: "Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання"

 

 

1 progettazione 1 инструмент для черчения


Предмет: "Технічне та суднобудівне креслення"

професія: "Складальник корпусів металевих суден.

Електрозварник ручного зварювання"

Викладач: Снєгур Л.А.

 


Увага! Вивчення предмету «Технічне та суднобудівне креслення» буде

проводитись за допомогою виконання завдань в освітній платформі

Google Classroom за посиланням


https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa

 

1 progettazione

Завдання з предмету «Читання креслень» за розкладом занять

з 13-17 квітня 2020р.

Група

Дата

Тема уроку

Вид дистанційної роботи


211


15.04.2020

15.04.2020

Урок №1 Тема: "Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Формати креслень. Лінії креслення. Масштаби» 

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom

1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 5-9 в Електронному підручнику Сидоренко В.К. Креслення: (профіл. рівень): підруч. для 11 кл. загально-. освіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою/ 2011. (далі позначатиметься Підручник)

2. Виконати в робочих зошитах опорний конспект «Формати».

Урок №2  Тема: «Нанесення розмірів на кресленнях»

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom

1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 29-34 у Підручнику.

2. Виконати програмований тест «Вступ у курс креслення» в Google формы.https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa


https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa
1 progettazione

 

Завдання з предмету «Читання креслень»

за розкладом занять  з 13-17 квітня 2020р.

 

 

211

 

 

 

 

 

 

29.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок №3 Тема: «Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів»  

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom

 

1. Переглянути відео «Поділ кіл на рівні частини».

 

2. Виконати в робочих зошитах поділ кола Ø40 мм на три рівні частини за допомогою циркуля за алгоритмом Опорного конспекту «Практичне застосування геометричних побудов. Поділ кіл на рівні частини».

 

Урок №4 Тема: «Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічанні контурів деталей»

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom

1. Ознайомитися із способами виготовлення отворів із спряженнями в конструктивних елементах корпуса судна і виготовленням деталей з криволінійними поверхнями зовнішньої обшивки корпуса судна, переглянувши фрагмент з відеофільму «Непростые вещи. Танкер».

 

2. Опрацювати навчальну інформацію Опорного конспекту «Застосування спряжень при кресленні та розмічанні контурів конструктивних елементів корпуса судна»:

 

2.1 Законспектувати з РОЗДІЛУ 1. Види спряжень в конструктивних елементах об’ємної секції судна (Фото 1).

 

2.2 Законспектувати з РОЗДІЛУ 2 Терміни та визначення спряжень.

 

2.3 Виконати за допомогою креслярського інструменту з РОЗДІЛУ 4. Спряження: двох прямих, що перетинаються під кутом 450. Радіус спряження = 15 мм; двох паралельних прямих з відстанню 40 мм; побудувати дві прямі, дотичні до кола за даними: r = 20 мм;

відстань ОР = 60 мм.

 

АЛГОРИТМИ ДЛЯ ПОБУДОВ У РОЗДІЛІ 3.

3. Фотографії виконаних завдань надіслати на мою електронну адресу.

 

https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa
https://www.youtube.com/watch?v=xiYPfKImt0Ehttps://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

 

14.05.2020

 

 

 

Урок №5

Тема: «Аксонометричні проекції. Утворення аксонометричних проекцій. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур» 

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom

1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 100-105 в Електронному  підручнику Сидоренко В.К. Креслення: (профіл. рівень): підруч. для 11 кл. загально-. освіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою/ 2011.

2. Вивчити навчальну інформацію з Опорного конспекту «Аксонометричні проекції. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур».

3. У Розділі 5 «Закріплення нового матеріалу» за допомогою креслярського інструменту, за алгоритмом, виконати графічне завдання по побудові правильного шестикутника в ізометричній проекції.

Це завдання буде оцінюватися.

Перед виконанням завдання перегляньте відео «Поділ кіл на рівні частини» за посиланням.

 

 

https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa
http://shkola.in.ua/541-kreslennia-11-klas-sydorenko.html

https://www.youtube.com/watch?v=xiYPfKImt0E


 

 

 

211

 

 

 

 

14.05.2020

 

 

 

Урок №6 Тема: «Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці»

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom

1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 40-50 у Електронному підручнику.

2. Ознайомитися з навчальною інформацією Опорного конспекту «Прямокутне проеціювання, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці»

3. Законспектувати текстову навчальну інформацію з Розділів 2 і 3 Опорного конспекту.

4. У Розділі  4 «Закріплення нового матеріалу»  виконати програмований тест «Прямокутні проекції» у Google формы.

 

https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJahttp://shkola.in.ua/541-kreslennia-11-klas-sydorenko.html

 

 

 

 

1 progettazione

 


Завдання з предмету «Читання креслень»

за розкладом занять з 25-29 травня 2020р.

 

211

 

 

27.05.2020

 

 

Урок №7 Тема: «Розташування виглядів на кресленнях. Поняття про допоміжну пряму комплексного креслення та практика її побудови.»  

Завдання інструкцій для учнів вGoogle Classroom

 1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 61-65 в Електронному  підручнику Сидоренко В.К. Креслення: (профіл. рівень): підруч.  для 11 кл. загально-. освіт. навч. закл.  з навчанням укр. мовою/ 2011.

2. Вивчити навчальну інформацію з Опорного конспекту «Розташування видів на креслениках. Поняття про допоміжну пряму комплексного кресленика».

2.1 У Розділі 2. «Закріплення нового матеріалу» з опорного конспекту обрати рівень складності  виконання завдання і за допомогою креслярського інструменту  виконати кресленик по побудові виду зліва предмета за допомогою допоміжної прямої.          

Це завдання буде оцінюватися.

 3. Перед виконанням завдання перегляньте відео «Побудова третього виду предмета  за двома заданими» за посиланням.

Фото виконаного завдання надішліть на мою електронну пошту.

 

https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa

 

 

 

http://shkola.in.ua/541-kreslennia-11-klas-sydorenko.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DyqqbpPghgM
211

 

 

27.05.2020

 

 

Урок №8  Тема: «Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і  позначення.»

 

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom

 

1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 112-117 у Електронному підручнику.

 

2. Вивчити навчальну інформацію з Опорного конспекту «Перерізи. Класифікація та позначення перерізів на креслениках».

  2.1. Законспектувати текстову частину визначення перерізу, алгоритм побудови і класифікацію перерізів без супроводу кресленнями.

 2.2 У Розділі  3 «Закріплення навчального матеріалу»  виконати програмований тест «Перерізи» у Google формы.

 

Перед виконанням тесту перегляньте відео «Переріз» за посиланням.

 

3.  Фото виконаного завдання надішліть на мою електронну пошту.

 

 

https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa

 

 

 

http://shkola.in.ua/541-kreslennia-11-klas-sydorenko.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=8d7kCJ2laFE


 

 

1 progettazione

 

Завдання з предмету «Читання креслень»

за розкладом занять з 25-29 травня 2020р.

 

211

 

 

28.05.2020

 

 

Урок №9 Тема: «Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання простих повних розрізів.»  


Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom


 1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 122-128 в Електронному  підручнику Сидоренко В.К. Креслення: (профіл. рівень): підруч.  для 11 кл. загально-. освіт. навч. закл.  з навчанням укр. мовою/ 2011.


2. Вивчити навчальну інформацію з Презентації «Розрізи. Класифікація та позначення розрізів на креслениках».


3.  Законспектувати з Розділу 1 Презентації  текстову частину визначення розрізу, алгоритму побудови і класифікації простих розрізів без супроводу креслениками.

Фото виконаного завдання надішліть на мою електронну пошту.

 

 
https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa

 

 

 

 

 

http://shkola.in.ua/541-kreslennia-11-klas-sydorenko.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

28.05.2020

 

 

Урок №10  Тема: «Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання»

Увага! Урок №10 є останнім з предмету «Технічне та суднобудівне креслення». Навчальна програма за ІІ семестр виконана.

 

Завдання інструкцій для учнів в Google Classroom


1. Ознайомитися з навчальним матеріалом з теми уроку стор. 129-130 у Електронному підручнику.


2. Законспектувати з Розділу 4 Презентації «Розрізи. Класифікація та позначення розрізів на креслениках» текстову частину умовностей і спрощень на креслениках при побудові розрізів та визначення, призначення і  правила виконання на креслениках місцевих розрізів.


3. Уважно переглянути навчальну інформацію з Розділу 7 Презентації «Аналіз помилок».


4. У Розділі  7 «Закріплення навчального матеріалу»  виконати програмований тест «Розрізи» у Google форми.


Перед виконанням тесту перегляньте відео «Фронтальний розріз» за посиланням.


5.  Фото виконаного завдання надішліть на мою електронну пошту.

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/NzUxNzg5NDQwMDJa

 

 

 http://shkola.in.ua/541-kreslennia-11-klas-sydorenko.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yhi69HD3j7s