Дистанційне навчання

Предмет: "Українська література" викладач: Яловіцька Н.Д.

 

771b7ca5-0ab4-480f-b306-85893c3b16bd 771b7ca5-0ab4-480f-b306-85893c3b16bd 

предмет: "Українська література"

Викладач: Яловіцька Н.Д.

 

dcc2043361da7d2011a12aa51c487245Завдання з української літератури за розкладом занять

13 - 20 березня 2020 р.

Група

Дата

Тема уроку

Завдання

322


13.03.


Тема уроку№ 48.

Валерій Шевчук «Дім на горі».

Барокові притчеві мотиви і символи.

Притчевість образів, епізодів.

Д/з. Написати характеристику образів

роману – балади В.Шевчука «Дім на горі».

Скористайтесь посиланням на

https://sites.google.com/site/ukraienskijhimernijroman/-dim-na-gori-v-sevcuka

Тема уроку49.

П. Загребельний (1924 - 2009)

Коротко про письменника.

Загальна характеристика історичної прози.

Д/з.. Законспектувати в робочому

зошиті короткий конспект біографії

П.Загребельного, тематика його

творчості, користуючись нище

поданим опорним конспектом № 1.

https://docs.google.com/document/d/1V4LJNQTkVlXF8uo5qSkQ-sUcK76BC2bl7VF5Hdofsac/edit

 Можна завантажити матеріал з сайту https://ukrclassic.com.ua/katalog/z/zagrebelnij-pavlo

111

16.03.

Тема уроку № 49.

Альманах «З-над хмар і з долин»,

угруповання «Молода муза» –

зв’язок із зарубіжною літературою,

«нова» драма на межі століть.

Д/з.: законспектувати в робочому зошиті

і вивчити матеріал на стор. 205,206

підручника: «Українська література. 10 клас.

Рівень стандарту.» О.М. Авраменко 2018.

Тема уроку № 50.

Література рідного краю

Д/з.: законспектувати в робочому зошиті

біографію М.І.Братана.

Можна скористуватися сайтом:

https://art.lib.kherson.ua/bratan-biografia.htm

121

16.03.

Тема уроку № 28,29.

Література рідного краю.

Підсумковий урок

Д/з.: Д/з.: законспектувати в робочому

зошиті  біографію М.І.Братана.

Можна скористуватися сайтом:

https://art.lib.kherson.ua/bratan-biografia.htm

Повторити пройдений матеріал, скласти

тестові завдання з пройденого матеріалу.

191

16.03.

Тема уроку № 32.

Повість “Тіні забутих предків”.

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок

 суперечності між мрією та дійсністю.

Д/з.: 1. Прочитати повість “Тіні забутих предків”

за підручником

10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf,

стор.134 -152.

Тема уроку № 33.

Світ людини у зв’язку зі світом

природи. Фольклорне тло твору.

Образи й символи в ньому.

Д/з.: законспектувати в робочому зошиті

і вивчити матеріал на стор.152,153 підручника:

10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf 

221

17.03.

Тема уроку № 42.

Євген Плужник (1898 - 1936)

Один із провідних поетів

«розстріляного відродження».

Його творча біографія, трагічна доля.

Сповідальність, ліричність,

філософічність лірики.

Д/з.. 1.Законспектувати в робочий зошит

стор.29 – 31 з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 

Тема уроку № 43.

Урівноваженість душевного

стану ліричного героя, мотив туги

за минущістю краси, гармонією

світу і людини, мить і вічність у

чуттєвому вираженні.

(«Вчись у природи творчого спокою…»,

«Ніч… а човен – як срібний птах!..») 

Д/з.. 1.Законспектувати в робочий зошит

стор.32 – 33 з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

2. Вивчити напам’ять 1 поезію (на вибір).

291

18.03.

Тема уроку № 23.

Провідна роль поезії у 1920-ті роки.

Потужне ліричне самовираження,

емоційне переживання пореволюційної

епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина (1891-1967)

Основне з життя і творчості поета.

Трагізм його творчої долі. Найбільший

модерніст 20-х років. Звернення до

“вічних” тем, мотивів, особливості

віршування; потужне ліричне “Я”

як символ нової людини; поєднання

тенденцій символізму, неоромантизму,

експресіонізму, імпресіонізму.

Феномен “кларнетизму”.

Вітаїстичність як наскрізна оптимістична

тональність, життєствердна настроєвість

(зб. «Сонячні кларнети»). («Арфами, арфами…»,

«О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…»).

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм

(повторення), кларнетизм

Д/з.. 1.Законспектувати біографію

Тичини в робочий зошит

стор.16– 19 з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 

2.Записати в літературний словничок

або в зошит та вивчити визначення

з теорії літератури: що називається

вітаїстичність, експресіонізм (повторення),

кларнетизм

Тема уроку № 24.

Художнє відтворення національно-

визвольного пробудження народу,

уславлення борців за вільну Україну

(“Пам’яті тридцяти”), («Одчиняйте двері…»).

Д/з.. 1.Законспектувати в робочий зошит

стор. 27 з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 

2. Вивчити напам’ять вірш П.Тичини (на вибір).

322

20.03.

Тема уроку № 50.

Історична основа й художній

вимисел у романі “Диво”.

Софія Київська як історична

пам’ятка та художній символ.

Образ Сивоока

Д/з.. Прочитати роман П.Загребельного

«Диво». Законспектувати в робочий зошит

образи Софії Київської та Сивоока,

користуючись опорним конспектом № 2.

«Аналіз образів роману П.Загребельного  «Диво»»

Можна завантажити з сайту: https://ukrclassic.com.ua/katalog/z/zagrebelnij-pavlo

Тема уроку № 51.

Князь Ярослав Мудрий

(проблема влади й людини).

ТЛ: історична правда і художній

вимисел (повторення) Наскрізні проблеми:

людина перед вибором, людина у

процесі самопізнання та самоствердження,

людина-творець.

Д/з..Законспектувати образ

Ярослава Мудрого, скористувавшись

нищевказаним опорним конспектом № 1.

https://docs.google.com/document/d/1pFrpUcT075hoihqxGmTIiEnCfsU1U9E27 MmRcbmZl0M/edit або ж матеріалом з сайту:

https://ukrclassic.com.ua/katalog/z/zagrebelnij-pavlo/2662-kharakteristika-obrazu-yaroslava-mudrogo-u-tvori-divo

102382502   024

Завдання з української літератури за розкладом занять

23 – 28 березня 2020 р.

123

23.03.

Тема уроку № 24.

Проза І.Франка (ідеї, проблеми).

Художні шукання прозаїка.

Франко і український модернізм.

Новела “Сойчине крило” – жіноча доля

в новітній інтерпретації.

Образ героя-адресата – уособлення

боротьби між “естетикою” і

“живим чоловіком”. Гуманізм новели.

ТЛ: поняття про модернізм.

Д/з.. 1.Прочитати новелу І.Франка «Сойчине крило».

2. Законспектувати на стор.108

підручника:

10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf

Тема уроку № 25.

Роль І. Франка у розвитку

драматургії і театру. («Украдене щастя»).

Значення творчості І. Франка, її актуальність.

Д/з. 1.Прочитати драму І.Франка

«Украдене щастя».

2.Законспектувати на стор.108

підручника:

10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf

191

23.03.

Тема уроку № 34.

Образи Івана та Марічки як втілення

романтичної ідеї незнищенності кохання.

Д/з.. Законспектувати характеристику образів Іванка та Марічки,

стор.153 – 155 за підручником

10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf

Тема уроку № 35.

Розвиток мовлення (2). Написання

асоціативного етюду, викликаного

певним художнім образом

Д/з.. Написати в робочому зошиті

 асоціативний етюд.

221

24.03.

Тема уроку № 44.

Максим Рильський

Група «київських неокласиків».

Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію,

класичну форму вірша. Різногранний

творчий шлях М.Рильського,

рання творчість. Філософічність,


афористичність його лірики.

Д/з.. Законспектувати в робочий зошит

стор.37 – 38,

підручник

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

Тема уроку № 45.

Мотиви пошуків душевної рівноваги,

краси в житті та в душі, вітаїзм,

сповідальність, життєлюбство.

Захоплення красою й величчю світу

(*«Солодкий світ!..»). Сонет

«У теплі дні збирання винограду»–

вишуканий зразок неокласичної

інтимної лірики. Краса природи,

краса людини та її почуттів.

Звернення до античних образів.

ТЛ: філософічність, сонет.

Д/з.. Законспектувати в робочий зошит

стор.40 – 41,

підручник

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf .

Вивчити напам’ять на вибір 1 поезію.

221

25.03.

Тема уроку № 46.

Контрольна робота № 7.

Тестові завдання за поетичною

творчістю П.Тичини, М.Семенка,

М.Рильського, Є.Плужника.

1)https://docs.google.com/document/d/10AESj5xa7GQELfNfe_C6Mg0A5N Q09Z6rybCPNQLxqo8/edit

2)https://docs.google.com/document/d/1YYIMyd_5pVfxuUgK1DOsrTmvoj1I43hj9uid8ly3w-g/edit

Д/з. Повторить пройдений матеріал.

Тема уроку № 47.

Жанрово-стильове розмаїття.

Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна

заангажованість, експериментаторські

модерністські пошуки, опертя на

національну і європейську традиції.

Зв’язок із поезією.

Микола Хвильовий (М.Фітільов 1893 - 1933) – 2 години

Життєвий і творчий шлях.

Провідна роль у літературно-мистецькому

житті 1920-х років. Романтичність світобачення.

Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр.

Д/з.. 1.Законспектувати в робочий зошит

стор.43 – 44 (стильове розмаїття прози,

жанри та теми й проблеми 20-х років

ХХ ст..) з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

2. Законспектувати в робочий зошит і вивчити біографію М.Хвильового,

його участь в літературній дискусії 1925 – 28 роках з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf  

291

25.03.

Тема уроку № 25.

Євген Плужник (1898 - 1936)

Один із провідних поетів «розстріляного

відродження». Його творча біографія,

трагічна доля. Сповідальність, ліричність,

філософічність лірики.

Д/з.. 1.Законспектувати в робочий зошит

стор.29 – 31

з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

Тема уроку № 26.

Урівноваженість душевного стану

ліричного героя, мотив туги за минущістю

краси, гармонією світу і людини, мить і вічність

у чуттєвому вираженні.

(«Вчись у природи творчого спокою…»,

«Ніч… а човен – як срібний птах!..») 

Д/з.. 1.Законспектувати в робочий зошит

стор.32 – 33

з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

2. Вивчити напам’ять 1 поезію (на вибір).

322

27.03.

Тема уроку № 52.

Контрольна робота № 8. Тестові завдання

(за творчістю В.Симоненка, В.Стуса,

Л.Костенко, Д.Павличка, М.Вінграновського,

В.Шевчука, П.Загребельного, І.Багряного) https://docs.google.com/document/d/1UTke8Ta0kGPJxfZr2Z7qjrePEAvrg O5ACR0WRtmc2mk/edit

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Повторити пройдений матеріал.

Тема уроку № 53.

Історико-культурна картина літератури

кінця ХХ – початку ХХІ ст..

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу,

“Нова дегенерація”, “Пропала грамота”,

“ЛуГоСад” та ін.). Творчість Г. Пагутяк,

Ю. Андруховчиа, О. Забужко, І. Римарука,

В. Слапчука та ін.)

Д/з.. Законспектувати за підручником

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

стор. 239,247.

dcc2043361da7d2011a12aa51c487245Завдання з української літератури за розкладом занять

30 березня - 03 квітня 2020 р.

111

30.03.

Тема уроку № 51,52.

Систематизація та узагальнення

вивченого. Підсумковий урок.

Д/з.. Повторити пройдений матеріал

191

30.03.

Тема уроку № 36.

Життя і творчість. Формування світогляду

письменниці (вплив європейської культури,

українського феміністичного руху).

Її проза – зразок раннього українського модернізму.

Д/з.. 1. Законспектувати біографію О.Кобилянської, використовуючи

стор. 157 - 160

підручник

10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf

Тема уроку № 37.

Жанрові особливості, провідні теми

та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм

духу як провідні мотиви новел

«Іmpromtuphantasie», «Valsemelancolique».

Д/з.. 1. Прочитати новели

«Іmpromtuphantasie»,

«Valsemelancolique»,

використовуючи стор. 161 -165. підручник

10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf

221

31.03.

Тема уроку № 48.

«Я (Романтика)» М. Хвильового – новела

про добро і зло в житті та в душі.

Проблема внутрішнього роздвоєння

людини між гуманізмом і фанатичною

відданістю революції, між загальнолюдськими,

вічними цінностями й політичною кон’юнктурою.

Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я».

Д/з.. 1. Прочитати новелу

М.Хвильового «Я (Романтика)» в нищевказаному скороченому

варіанті або ж на електронному сайті: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=660

https://docs.google.com/document/d/1tD3jJDXgLKlJEKYxVYaSUk-a8bmTeC_-QJNwPxkIjbI/edit

2.Законспектувати образ Я

в робочий зошит

стор.46- 48 з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

Тема уроку № 49.

Юрій Яновський (1902 - 1954)

Творча біографія письменника, загальна

характеристика творчості. Ю.Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована

стихія національно-визвольного руху (роман

«Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» –

зразок соцреалізму

Законспектувати в робочому зошиті

біографію Юрія Яновського,

стор.64 – 72. з підручника

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

291

01.04.

 

Тема уроку № 27.

Максим Рильський

Група «київських неокласиків». Їхнє творче

кредо, орієнтація на традицію, класичну

форму вірша. Різногранний творчий шлях

М.Рильського, рання творчість.

Філософічність, афористичність його лірики.

Д/з.. Законспектувати в робочий зошит

стор.37 – 38, підручник

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

Тема уроку № 28.

Мотиви пошуків душевної рівноваги,

краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність,

життєлюбство. Захоплення красою й

величчю світу (*«Солодкий світ!..»).

Сонет «У теплі дні збирання винограду»–

вишуканий зразок неокласичної інтимної

лірики. Краса природи, краса людини

та її почуттів. Звернення до античних образів.

ТЛ: філософічність, сонет.

Д/з.. Законспектувати в робочий зошит

стор.40 – 41, підручник

11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf

Вивчити напам’ять на вибір 1 поезію.