Дистанційне навчання

Предмет: "Громадянська освіта"

 

 освіта нової доби

предмет: "Громадянська освіта"

Викладач: Картанович Т.А.

 

Громадянська освіта 2

 

 

Завдання з предмету «Громадянська освіта»

за розкладом занять з  13.03.2020 - 22.06.2020.

група

дата

тема


122


19/03/2020

Мистецтво спілкування. Практичне заняття.

Васильків І.Д. Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.//

  І. Д. Васильків, В. М. Кравчук, О.А. Сливка, І. З. Танчин, Ю.В. Тимошенко, Л.М. Хлипавка. - Тернопіль: Астон,  2018 - 256 с.: іл. 

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

стор. 78 (записати правила ефективної усної комунікації в робочий зошит, письмово відповісти на питання на стор. 80)


19/03/2020

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів.

стор. 80-82 (прочитати,  виписати основні терміни)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

23/03/2020

Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія.

стор. 82-84 (ознайомитись з матеріалами за посиланням на стор. 84, письмово відповісти на питання на стор.84)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

23/03/2020

Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Спроби подолання конфліктів.

стор.84-88 (письмово відповісти на питання на стор.88)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

25/03/2020

Розв’язання конфліктів у навчальному закладі. Вчимося вирішувати проблему. Практичне заняття.

скласти власну модель конфлікту та шляхів його подолання (в робочому зошиті)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

25/03/2020

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії.

стор. 90-93 (скласти конспект, записати таблицю на стор.91)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

17/04/2020

Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах.

стор. 94-95 (письмово в робочому зошиті відповісти на питання на стор. 95, записати таблицю на стор.94)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

17/04/2020

Роль політичних партій в розвитку демократії.

стор.101-105 (відповісти письмово на питання на стор.105-106)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html


211


23/03/2020

Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

стор.38-39 (відповісти письмово на питання на стор.39)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

23/03/2020

Природа прав людини. Основоположні права та свободи людини.

стор.39-41 (записати таблицю у робочий зошит  на стор.40-41)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

24/03/2020

Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини.

стор.41-45 (відповісти письмово на питання на стор.45)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

24/03/2020

Взаємовідносини  “людина – держава”. Верховенство права.

стор.45-47 (скласти конспект)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

26/03/2020

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист.

стор. 47-49 (ознайомитись з матеріалами за посиланням на стор. 49, відповісти письмово на питання на стор.49)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

26/03/2020

Конвенція прав дитини. Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини.

стор. 49-53 (відповісти письмово на питання на стор.53)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

27/03/2020

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини.

стор. 53-55 (виконати практичне завдання на стор.54-55)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

27/03/2020

Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.

стор. 56-58 (виконати практичне завдання у формі таблиці на стор.58)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.

html

08/04/2020

Правозахисні організації.

стор.  58-66 (скласти конспект, ознайомитись з результатами соціологічного дослідження за посиланням на стор.66)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

08/04/2020

Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини у навчальному закладі.

творче завдання: для ефективного виконання завдань щодо захисту прав дитини (учнівської молоді) я хотів би додати….

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

07/05/2020

Європейський суд з прав людини. Практичне заняття.

стор. 48, стор. 57,

зробити презентацію “ Про Європейський суд з прав людини”

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html


212


13/03/2020

Європейський суд з прав людини. Практичне заняття.

стор. 48, стор. 57,

зробити презентацію “Про Європейський суд з прав людини”

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

13/03/2020

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згрунтованість.

стор. 68-72 (відповісти письмово на питання на стор.71)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

19/03/2020

Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

стор.72-75 (відповісти письмово на питання на стор.75)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

19/03/2020

Роль спілкування в житті людини і суспільства. Вербальна й невербальна комунікація.

стор. 76-79 (відповісти письмово на питання на стор.80)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

20/03//2020

Мистецтво спілкування. Практичне заняття.

стор. 78 (записати правила ефективної усної комунікації в робочий зошит, письмово відповісти на питання на стор. 80)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

20/03/2020

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів.

стор. 80-82 (прочитати,виписати основні терміни)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

21/04/2020

Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія.

стор. 82-84 (ознайомитись з матеріалами за посиланням на стор. 84, письмово відповісти на питання на стор. 84)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html


291


13/05/2020

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність.

стор. 8-12 (письмово відповісти на питання на стор.12)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

13/05/2020

Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість. Практичне заняття № 1 «Хто я?».

стор. 12-16 (таблиця на стор. 13, письмово відповісти на питання на стор. 16)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

14/05/2020

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації.  Суб’єкти соціалізації.

стор. 16-19 (скласти конспект)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

14/05/2020

Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

стор. 19-21 (виконати практичне завдання на стор.21)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

20/05/2020

Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

стор. 21-23 (скласти конспект)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

20/05/2020

Партнерські стосунки в сім’ї. Трансформація моделей сім’ї.

стор. 23-26 (письмово відповісти на питання на стор. 26)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

27/05/2020

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості.  Життєві цінності і пріоритети.

стор. 26-29 (скласти конспект)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

27/05/2020

Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

стор. 29-34 (ознайомитись з матеріалами за посиланням на стор. 34, письмово відповісти на питання на стор. 34)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

28/05/2020

Практичне заняття № 2 «Визначаємо найнеобхідніші умови для самореалізації людини».

Записати в робочий зошит найнеобхідніші для вас умови самореалізації та розставити пріоритети на майбутнє життя

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

28/05/2020

Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права.

стор. 36-37 (скласти конспект)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

03/06/2020

Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

стор. 38-39 (письмово відповісти на питання на стор. 39)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

03/06/2020

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини.

стор. 39-41 (записати таблицю)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

10/06/2020

Покоління прав людини.Класифікація прав людини. Борці за права людини.

стор. 41-45 (ознайомитись з матеріалами за посиланням на стор. 45, письмово відповісти на питання на стор. 45)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

10/06/2020

Взаємовідносини «людина-держава». Верховенство права.

стор. 45-47 (скласти конспект)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

11/06/2020

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист.

стор. 47-49 (ознайомитись з матеріалами за посиланням на стор. 49, письмово відповісти на питання на стор. 49)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

11/06/2020

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини.

стор. 49-53 (ознайомитись з матеріалами за посиланням на стор. 53, письмово відповісти на питання на стор. 53)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

17/06/2020

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини.

стор. 53-55 (виконати практичне завдання на стор. 54-55)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html

17/06/2020

Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.

стор. 56-58 (виконати практичне завдання у формі таблиці на стор. 58)

https://pidruchnyk.com.ua/1187-gromadyanska-osvita-10-klas-vasylkiv.html