Кваліфікаційні характеристики професій

ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
СУДНОБУДІВНИЙ ЛІЦЕЙ


Рік заснування – 1953

Навчальний заклад II рівня акредитації

Ліцензія АЕ № 636256 МОНУ від 01.04.2015 р.

Свідоцтво про атестацію РД № 000976 від 06.12.2010 р.

image004

73021, м. Херсон, Острівське шосе, 1
Тел. /факс (0552) 27-33-16, 27-26-59, 27-77-17

 

 КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар

Кваліфікація: І-ІV розряд

Характеристика робіт: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

Повинен знати: основні відомості про будову автомобілів; призначення і правила застосування найбільш розповсюджень їх універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палива; правила застосування і користування пнемо – і електроінструментом; основні відомості про систему допусків і посадок, квартети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів у обсязі виконуваної роботи; будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів; призначення і правила застосування нормального і спеціального різального інструменту; кути, правила заточування і установлення різців і свердел; основи знань про допуски і посадки, квартети і параметри шорсткості; призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин.

Повинен уміти: виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів,(окрім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22 причепів, напівпричепів і мотоциклів; здійснювати ремонт, складання простих з'єднань і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей; знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти проводи; виконувати кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усувати виявлені дрібні несправності; виконувати роботи середньої складності з ремонту і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації; виконувати токарне оброблення деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Кваліфікація: ІІ-ІІІ розряд

Повинен знати: будову устаткування, яке ремонтує; призначення та взаємодію основних вузлів і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту та складання устаткування, агрегатів і машин; технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів і механізмів; основи слюсарної справи; основні властивості матеріалів, які обробляє; будову універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; правила стропування, підіймання, переміщення вантажів; правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги, читання креслень, відомості з електротехніки. Конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності; правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів; основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електроустаткування; типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення; призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування; відповідальні регулювальні і кріпильні роботи; основні властивості металів; призначення термообробки деталей; будову універсальних спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості; правове регулювання господарських відносин у промисловості, захист господарських прав і інтересів, основи трудового законодавства, адміністративну і дисциплінарну відповідальність; планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства, інноваційну та комерційну діяльність підприємств (основи маркетингу), фінанси та облік на підприємстві, системи обслуговування бізнесу; особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання, стандартизацію та контроль якості; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними ; метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали; основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму, трансформаторів, електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів; правові та організаційні основи охорони праці, основи безпеки праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії в галузі, проходження медичних оглядів, практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Повинен уміти: розбирати, ремонтувати, складати та випробовувати середньої складності вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин; ремонтувати, виконувати слюсарне оброблення деталей за 11-12–м квалітетами (4-5-м класами точності); ремонтувати футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з захисних матеріалів та феросиліцію; розбирати, складати і ущільнювати фаолітову і керамічну апаратуру і комунікацію; виготовляти пристрої середньої складності для ремонту і складання; виконувати такелажні роботи при переміщенні вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги. Виконує роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних і спеціальних), а також автобусів; ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22; визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів; ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових з'єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей; розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати електроустаткування автомобілів; з'єднує та паяє проводи з приладами й агрегатами електроустаткування; виконує слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетами із застосуванням універсального обладнання; ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Трубопровідник судновий, електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: І-ІІІ розряд

Повинен знати: основні відомості про будову судна, розташування приміщень, механізмів, трубопроводів, приладів. Основні матеріали , які застосовуються для трубопровідних робіт. Методи гнуття труб, слюсарної обробки, монтажу деталей трубопроводів, способи нарізування різьб. Допуски, технічні вимоги на обробку трубопроводів. Технологічний процес по монтажу суднових трубопроводів, типи з'єднань систем і трубопроводів. Контрольно-вимірювальні інструменти, будову трубозгинальних верстатів, типи суднової арматури загального призначення Пристосування для набивки труб піском Захисні покриття сталевих труб. Правила читання нескладних креслень і схем.

Повинен уміти: Знімати розмір з листа для виготовлення прямих труб з прогином в одній площині з відкритих частин палуб та в приміщеннях без механізмів і обладнання. Виконувати згинання труб з усіляких марок сталей і сплавів діаметром до 38 мм на трубозгинальних верстатах по шаблонах в одній площині. Розміщати заготовки труб усіх діаметрів і відрізати на верстатах. Підготовлювати труби до виробництва. Підбирати і отримувати матеріали для виготовлення каркасних макетів. Підбирати труби по маркуванню. Відпалювати труби діаметром до 57 мм. Виготовляти прямі труби діаметром до 38 мм з підгонкою по кутнику (крім газопровідних). Виконувати гідравлічне випробування труб у цеху під тиском 1,5 Мпа. Виконувати демонтаж арматури і трубопроводів, які не підлягають відновленню. Виготовлення по кресленням та ескізам прямі панелі, кожухи з листового металу застосовуючи обладнання. Виконувати роботи з пневматичним та електрофіційним інструментом та переносними приладами. Встановити на тимчасові підвіски труби і арматуру. Обпилювати торці, зачищати стики і фланці після приварки. Виконувати роботи по виготовленню гнуття, демонтажу, ремонту, підготовці до монтажу трубопроводів, демонтажу спеціальних систем і трубопроводів більш високої кваліфікації.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Верстатник широкого профілю

Кваліфікація: II – IV розряд

Характеристика робіт: оброблення металу; виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування...

Повинен знати: будову, правила підналагодження і перевірки на точність свердлильних, токарних, фрезерних, копіювально – шпоночно – фрезерних та шліфувальних верстатів різних типів; будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; геометрію, правила з оточування і установлення нормального і спеціального різального інструменту; елементи та види різьб; характеристику шліфувальних кругів і сегментів; вплив температури на розміри деталей; системи доступів і посадок; форму та розташування поверхонь; квалітети і параметри шорсткості; основні властивості оброблювальних матеріалів; технічне креслення, основи електротехніки.

Повинен уміти: обробляти деталі на токарних, фрезерних, свердлильних, копіювальних і поточних верстатах за 8 – 11м квалітетами (3 – 4 –м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8 – 10-м квалітетами (3-м класом точності). Нарізати різьбу з діаметром до 2мм та понад 24 до 42 мм на прохід та упор на свердлувальних верстатах. Нарізати зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем, багато різцевими головками. Фрезерувати прямокутні і радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, кавалки, однозахідні різьби, спіральні, зуби шестерень і зубчастих рейок. Установлювати складні деталі на косицях, призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих поворотних столах, універсальних дільних головках з вивіренням по індикатору. Підналагоджувати свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати. Керувати піднімально – транспортним устаткуванням з підлоги. Стропувати та ув'язувати вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування. Читати робочі креслення деталей. Користуватися технологічною документацією та паспортами верстатів.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Кваліфікації: ІІ- ІV розряд

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів; технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; будову , призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; періодичність та обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, диелектриків, паливно-мастильних матеріалів; основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва; системи управління на основі комп'ютерних технологій.

Повинен уміти: виконувати ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів; розбирати, проводити дефектування деталей, ремонтувати, складати складні агрегати, складові одиниці й прилади, замінювати їх при технічному обслуговуванні та ремонті; перевіряти гальмові та ходові властивості автомобілів; виконувати на стендах випробування складових одиниць та агрегатів; виявляти і усувати дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; розбраковувати деталі після розбирання та миття; виконувати слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання; виконувати статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складати дефектувальні відомості .

Кваліфікаційна характеристика

Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Кваліфікації: II-III розряд

Характеристика робіт: технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових прикладів.

Повинен знати: основи електротехніки; будувати і принципи роботи електродвигунів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування роботи та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво і організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.

Повинен уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури. Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити контакти і контактні поверхні. Здійснювати оброблення, зрощування. Ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткуванням.

Кваліфікаційна характеристика

Професія: Електрогазозварник

Кваліфікація: II-IІІ розряд

Повинен знати: будову електрозварювального обладнання, газозварювальної апаратури, зварювальних напівавтоматів, зварювальних автоматів. Вимоги до зварного шва відповідно до : положення у просторі. Геометрія шва; довжина шва; умовні позначення зварних з'єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного з'єднання ; способи їх випробування. Види контролю; способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу статей , які зварює ; властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів; вимоги підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології зварювання. Основні технологічні прийомні зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу; статей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на витрати після повітряного стругання.

Повинен уміти: виконувати ручне дугове, газове, автоматичне і механічне дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі сталей другої групи зварюваності, кольорових металів і сплавів ; середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності і трубопроводів у всіх положеннях крім стельового . Виконувати кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої і другої групи розрізуваності, за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків для роботи на газах замінниках; на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях.

 

Кваліфікаційна характеристика

Професія: Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація: ІІ-ІV розгляд

Характеристика робіт: виробництво машин та устаткування.

Повинен знати: будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує;властивості і призначення зварювальних матеріалів;основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; установлення режимів зварювання за даними параметрами; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами

Повинен уміти: Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона середньої складності положеннях зварного шва апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей; виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання; наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли; обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції; раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;виконувати виробничі (експлуатації) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами та механізмами.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Трубопровідник судновий, електрозварник ручного

зварювання

Кваліфікація: І-ІІІ розряд

Повинен знати: Основні відомості про будову судна, розташування приміщень, механізмів, трубопроводів, приладів. Основні матеріали , які застосовуються для трубопровідних робіт. Методи гнуття труб, слюсарної обробки, монтажу деталей трубопроводів, способи нарізування різьб. Допуски, технічні вимоги на обробку трубопроводів. Технологічний процес по монтажу суднових трубопроводів, типи з'єднань систем і трубопроводів. Контрольно-вимірювальні інструменти, будову трубозгинальних верстатів, типи суднової арматури загального призначення.

Повинен уміти: Знімати розмір з листа для виготовлення прямих труб з прогином в одній площині з відкритих частин палуб та в приміщеннях без механізмів і обладнання. Виконувати згинання труб з усіляких марок сталей і сплавів діаметром до 38 мм на трубозгинальних верстатах по шаблонах в одній площині. Розміщати заготовки труб усіх діаметрів і відрізати на верстатах. Підготовлювати труби до виробництва. Підбирати і отримувати матеріали для виготовлення каркасних макетів. Підбирати труби по маркуванню. Заповнювати труби піском, діаметром до 57 мм вручну, та на піщанозаповнювальному приладі. Відпалювати труби діаметром до 57 мм. Виготовляти прямі труби діаметром до 38 мм з підгонкою по кутнику (крім газопровідних). Виконувати гідравлічне випробування труб у цеху під тиском 1,5 Мпа. Виконувати демонтаж арматури і трубопроводів, які не підлягають відновленню. Виготовлення по кресленням та ескізам прямі панелі, кожухи з листового металу застосовуючи обладнання. Виконувати роботи з пневматичним та електрофіційним інструментом та переносними приладами. Встановити на тимчасові підвіски труби і арматуру.

Кваліфікаційна характеристика

Професія: Складальник корпусів металевих суден, електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: ІІ - ІІІ розряд

Повинен знати: конструкцію корпусу судна, назви районів судна та їх розташування, основні теоретичні лінії корпусу судна; способи розмічання простих деталей за кресленнями і ескізами та прості побудови геометричних розгорток; основні властивості сталей, сплавів і електродів; методи складання і встановлення вузлів, секцій; способи обробки деталей і вузлів з вуглецевих і низьколегованих сталей; правила підготовки конструкцій під зварювання; пристрої і оснащення для складання вузлів набору і плоских секцій; правила читання простих складальних креслень; розмічальні і вимірювальні інструменти; принцип дії і правила експлуатації і обслуговування пневматичного, зварювального, газорізального і механічного обладнання; технічну і технологічну документацію для виконання роботи.

Повинен уміти: виконувати складання плоских малогабаритних секцій з вуглецевих і низьколегованих сталей. Розмічати, контурувати по шаблону, встановлювати і перевіряти прості вузли і деталі з вуглецевих і низьколегованих сталей під час вузлового, секційного і стапельного складання. Виконувати правку простих деталей і дрібних вузлів на плиті вручну. Свердлення отворів в невідповідальних деталях пневматичними машинами. Зачищати кромки під зварювання, місця встановлення деталей, а також зварювальні шви пневматичними машинами. Нагрівати і підтримувати заклепки при клепанні. Підбирати прокладки і заглушки. Готувати і наносити крейдяний чи мильний розчин на шви корпусних конструкцій під час випробувань. Виконувати електроприхвачування, теплове різання і пневматичне рубання при складанні конструкцій з вуглецевих і низьколегованих сталей в нижньому положенні