Верстатник широкого профілю

 

Кваліфікацій характеристика

 Професія: Верстатник широкого профілю

Кваліфікація: II – IV розряд

Характеристика робіт:

Оброблення металу; виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування

               Повинен знати:

  Будову, правилаstanochnik підналагодження і перевірки на точність свердлильних, токарних, фрезервних, копіювально – шпоночко – фрезервних та шліфувальних верстатів різних типів; будову і праила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; геометрію, правила з аточування і установлення нормального і спеціального різального інструменту; елементи та види  різьб; характеристику шліфувальних кругів і сегментів; вплив температури на розміри деталей; системи доступів і посадок; форму та розташування поверхонь; квалітети і параметри шорсткості (класи та чності і чистоти оброблення); основні властивості оброблювальних матеріалів; технічне креслення, основи електротехніки.

            


             Повинен уміти:

stanochnik-3   Обробляти деталі на токарних, фрезервних, свердлильних, копіювальних і поточних верстатах за 8 – 11м квалітетами  (3 – 4 –м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8 – 10-м квалітетами (3-м класом точності). Нарізати різьбу з діаметром до 2мм та понад 24 до 42 мм на прохід та упор на свердлувальних верстатах. Нарізати зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем, багато різцевими головками. Фрезерувати прямокутні і радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, каванки, одно західні різьби,спіральні, зуби шестерень і зубчастих рейок. Установлювати складні деталі на косицях, призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих поворотних столах, універсальних дільних головках з вивіренням по індекатору. Підналагоджувати свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати. Керувати піднімально – транспортним устаткуванням з підлоги. Стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування. Читати робочі креслення деталей. Користуватися технологічною документацією та поспортами верстатів.