Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту коліс.тр.засобівСлюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту коліс.тр.засобів

Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту автомобілів


КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту автомобілів

Кваліфікація – ІІ-ІІІ розряд

Повинен знати:

 • будову устаткування, яке ремонтує; Без имени-1
 • призначення та взаємодію основних вузлів і механізмів;
 • технологічну послідовність розбирання, ремонту та складання устаткування, агрегатів і машин;
 • технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів і механізмів; основи слюсарної справи; основні властивості матеріалів, які обробляє;
 •  будову універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
 •  допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості;
 •  правила  стропування, підіймання, переміщення вантажів;
 • правила експлуатації  вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги, читання креслень, відомості з електротехніки.
 • Конструкцію і  призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності;
 • правила складання автомобілів, способи  і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів;
 • основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електроустаткування;
 • типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення;
 • призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування;
 • відповідальні регулювальні і кріпильні роботи;
 • основні властивості металів; призначення термообробки деталей;
 • будову універсальних  спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
 • систему допусків і  посадок, квалітети та параметри шорсткості; 
 • правове регулювання господарських відносин у промисловості, захист господарських прав і інтересів,  основи трудового законодавства, адміністративну і дисциплінарну відповідальність;
 • планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства, інноваційну та комерційну діяльність підприємств (основи маркетингу), фінанси та облік на підприємстві,  системи обслуговування бізнесу

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва,  діючі системи управління на основі комп’ютерних технологій відповідно до спеціалізації; особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми  технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання,  стандартизацію та контроль якості; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними ; метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали; основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму,  трансформаторів,  електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів; правові та організаційні основи охорони праці,  основи безпеки праці пожежної безпеки,  електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії в галузі,  проходження медичних оглядів,  практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

 Без имени-2Повинен уміти: розбирати, ремонтувати, складати та випробовувати середньої складності  вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин; ремонтувати, регулювати та випробовувати середньої  складності  устаткування, агрегати і машини, а також складне під керівництвом  слюсаря більш високої кваліфікації;  виконувати слюсарне  оброблення деталей  за 11-12–м квалітетами (4-5-м класами точності); ремонтувати футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з захисних матеріалів та феросиліцію; розбирати, складати і ущільнювати фаолітову і керамічну апаратуру і комунікацію; виготовляти  пристрої середньої складності для ремонту і складання; виконувати такелажні роботи при переміщенні вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних  засобів і механізмів, якими керують з підлоги. Виконує роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних і спеціальних), а також автобусів; ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22; визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів; ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових зєднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей;  розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати  електроустаткування автомобілів; з’єднує та паяє проводи з приладами  й агрегатами електроустаткування; виконує слюсарну обробку деталей за 11-12  квалітетами  із застосуванням універсального обладнання; ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря  вищої кваліфікації.